Choď na obsah Choď na menu
 


V Senici 1500, v Gbeloch 500.

7. 10. 2009

 

 

 

 

Obrázok

No rozumiete tomu? Ako je to možné že náklady na inžinierske siete, chodníky,... v Gbeloch sú takmer o dve tretiny nižšie ako v Senici?  Majú sponzora?

Ak tomu dobre rozumiem, prvýkrát tie práce na inžinierskych sieťach, chodníkoch zaplatí človiečik v cene pozemku čo je cca 450 E/m2 a druhýkrát ich zaplatí mesto, ktoré spätne odkupuje cesty, chodníky, osvetlenie,... od staviteľskej spoločnosti.           Kto si myslí že sa mýlim, nech ma opraví a napíše komentár.  

 príklad: z rokovania MsZ 8. júna 2006

  

S c h v a ľ u j e

odkúpenie skolaudovaných komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia v IBV Nová Sotina vrátane častí pozemkov, na ktorých sa nachádzajú odkupované inžinierske siete a to časti parciel č. 24289/158,24289/159,24289/160,24289/161,24289/162,24289/163,24289/164 za cenu 1000,- Sk v zmysle stavebného povolenia od spoločnosti Wertika, s.r.o., Haydnova 20/C, 811 02 Bratislava, IČO 35843080. Spoločnosti Wertika mesto Senica poskytne dotáciu vo výške 10,5 mil. Sk v zmysle Zásad pre poskytovanie dotácie mesta Senica na výstavbu technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu rodinných domov, schválených na 6.riadnom MsZ dňa 11.12.2003 uzn. č. 6/03/AI s podmienkou minimálne 50 %-ného počtu platných stavebných povolení v zmysle územného rozhodnutia pre dané územie. Zároveň poveruje primátora k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy.