Choď na obsah Choď na menu
 


Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta.

4. 1. 2010

17.12.2009        21.zasadnutie MsZ Senica

Z programu mesta na rok 2010 – 2012

Pposkytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle § 7 ods. 2/ a 4/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon) nasledovne:

1. Poliklinike, n.o. Senica vo výške 132.776 € (4,000.000 Sk) na spolufinancovanie oprávnených nákladov podaného projektu, úhradu nákladov na výmeny bočných vchodových dverí, rekonštrukciu parkoviska, opravy severnej steny fasády, nákupy prístrojového a ostatného technického zariadenia

2. Slovenskej autobusovej doprave Trnava, a.s. vo výške 60.000 € (1,807.560 Sk) na pokrytie priebežnej straty v roku 2010, ktorá vznikne dopravcovi pri realizovaní výkonov mestskej hromadnej dopravy vo verejnom záujme podľa § 30 písm. d) zákona č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky

3. Zariadeniu sociálnych služieb, n.o. Senica vo výške 20.746 € (624.994 Sk) na úhradu rozdielu vlastných príjmov a príjmov od VÚC Trnava a celkových výdavkov zariadenia

4. Pro Region, n.o. Senica vo výške 9.950 € (299.754 Sk) na prevádzku sociálnej služby v zariadení DSS Svetluška, Kunov na vykrytie rozdielu finančného pokrytia ekonomicky oprávnených nákladov a príjmov od TT SK a príjmov od rodičov klientov.

5. Rekreačným službám mesta Senica, spol. s r.o. vo výške 829.848 € (25,000.000 Sk) na pokrytie konkrétnych výdavkov za činnosť zariadení v majetku mesta. Výška dotácií bude špecifikovaná na konkrétne úlohy a akcie v žiadostiach žiadateľov a Zmluvách o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta v zmysle zákona a VZN o poskytovaní do- tácií z rozpočtu mesta.

Uznesenie  21.zasadnutia MsZ

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.