Choď na obsah Choď na menu
 


P.Kalman: Čáry, máry a poplatok za komunálny odpad bude vo výške ...

20. 11. 2011

 

 

 

     Blog P.Kalmana

 

Vo štvrtok 24.11.2011 sa bude konať 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici. Jedným z bodov, ktoré budú senickí poslanci prerokovávať bude aj výška miestneho poplatku za komunálny odpad. Mestská rada predložila dva návrhy, dve zvýšenia. Buď na sumu 25,30 € ročne alebo 27,25 € ročne. Súčasná výška poplatku je 22,04 €/rok/občan. Nárast poplatku bude teda buď 14,8 % alebo 23,6 %. Ako sa mesto dopracovalo k týmto číslam?

 

V dôvodovej správe jej autor konštatoval, že poplatok zostal zachovaný na rovnakej úrovni počas posledných troch rokov a ďalej citujem: „Pri vypracovaní návrhu poplatku pre rok 2012 sme vychádzali zo skutočných nákladov v roku 2011 v období január – september, posledný štvrťrok je odhad. ... Návrh výšky poplatku je vypočítaný z výšky predpokladaných nákladov k aktuálnemu stavu počtu obyvateľov, čo predstavuje na každého občana 25,28 € za rok“.

 

V akej výške sú predpokladané náklady a z čoho sa skladajú nie je v dôvodovej správe ani slovo. Posledná úprava poplatku sa uskutočnila od roku 2009. V tom čase bol jeho medziročný nárast 8,4 %. Historicky najvyššia produkcia komunálneho odpadu bola v roku 2008. Vtedy sa vyviezlo 5.723 ton odpadu. Odvtedy produkcia komunálneho odpadu v Senici klesá. V tomto roku mesto predpokladá vývoz odpadu v objeme 5.482 ton. Odhad na budúci rok je v rovnakom objeme. Takže nárast poplatku z dôvodu vyššieho objemu odpadu nepripadá do úvahy. Skôr by sme mohli predpokladať jeho pokles. Menej odpadu = menej nákladov na jeho spracovanie. Druhou stranou mince je samozrejme zvyšovanie všetkých vstupných nákladov, ktoré súvisia so spracovaním odpadu. Tento nárast sa dá pomerne presne vyjadriť mierou inflácie. Inflácia bola v roku 2009 (podľa NBS) vo výške 0,9 %, v roku 2010 0,7 % a predpoklad na rok 2010 je vo výške 4,3 %. Ak teda vezmeme do úvahy infláciu počas troch rokov, kedy sa nezvyšoval poplatok, tak sa dostaneme k zvýšeniu 5,98 %.

 

Takže zvýšenie poplatku o 14,8 % sa nedá odôvodniť ani nárastom množstva spracovaného odpadu – opak je pravdou, ani nárastom inflácie.

 

Potom je na mieste otázka prečo je nárast taký vysoký. Znovu sa dostaneme k vete „návrh výšky poplatku je vypočítaný z výšky predpokladaných nákladov“. Čierna diera.

 

Zber a spracovanie odpadu vykonávajú Technické služby Senica a.s.. Citujem z dôvodovej správy: „TS Senica ... nám poskytli podklady, na základe ktorých je potrebné prehodnotiť aktuálnu výšku poplatku. Pre rok 2012 bude upravená cena za vývoz komunálneho odpadu pre všetky typy nádob o 6%“.

 

Zaujímavé, takže odplata pre dodávateľa je dohodnutá skôr ako výber peňazí od obyvateľstva. Jasné, veď zvýšenie poplatkov sa ľahšie pretláča, ak je už odsúhlasené zvýšenie fakturácie pre dodávateľa služby. Logicky tým vzniká nedostatok zdrojov. Ibaže TS Senica „chcú“ zvýšenie len o 6 %.

 

Čo bude teda financované zo zvyšných 8,8 % nárastu poplatku? Alebo inak komu a kam pôjde 38.800 € budúci rok?

 

Z predchádzajúcich rokov sú nedoplatky za odpad vo výške 180.229,89 €. Možno by stálo za to, keby sa ľudia ktorí sú zodpovední za výber daní a poplatkov v našom meste, viac venovali neplatičom. Potom by mestská rada nemusela predkladať takéto šialenosti.

 

A čerešnička na torte – pridaná hodnota pre občanov Senice. V tomto návrhu sa redukuje rozloženie platieb za odpad v priebehu roka. Až doteraz mohol občan zaplatiť poplatok v danom roku v štyroch splátkach. Nový návrh tento počet redukuje na dve.