Choď na obsah Choď na menu
 


Mestské zastupiteľstvo (15.12.2011) Mestské zastupiteľstvo (31.3.2011)

2. 1. 2012

zdroj:senican.sk

Predvianočné zastupiteľstvo sa rozhodne nenieslo v duchu pokoja a lásky. Primátor ho zakončil skvelým vtipom o tom, ako sa v našom meste dodržuje občiansky princíp a nie politický.

 

Pravda je však taká, že sa tu rozhoduje podľa parízkovského princípu, ktorý sa aplikuje na všetkých úrovniach moci v meste. Toto zrejme nepochopili majitelia firmy STAVMAT IN, ktorí sa „neporadili“ s najvyšším. Obísť ho sa nevypláca!!!

 

Ešte len nedávno si poslanci odhlasovali očistenie svojho mena a už je tu ďalšia žiadosť o čističku. Škoda reči toto ješitárstvo komentovať.

 

Skvelé predstavenie nám zahrali primátor a vedúci finančného oddelenia. Žiadali od poslancov schválenie 47 000 € z rezervného fondu na pokrytie výdavkov mesta s následným informovaním mestského zastupiteľstva. Pánovi Sovovi sa nepáčila formulácia a žiadal o adresné použitie týchto peňazí. Mozolič bol na túto situáciu pripravený a okamžite, len tak popod nos ozrejmil plánované použitie týchto peňazí. Na čo? Na nové námestie!!! Doblok 47 000€ (1 415 922,-Sk)!!! A čo na to poslanci? Dvaja sa zdržali.

 

Skutočne ma zaráža jednotnosť poslancov. Proti zvýšeniu daní nehlasoval ani jeden poslanec, pardon jeden sa zdržal(Sova). Veľmi trefne situáciu okolo zvyšovania daní okomentoval Štefan Mikula slovami, „ vlastne pre seba a pre naše rodiny“. Ja len dúfam, že toto všetko sú len Jóbove zvesti a po temných dňoch v Senici vyjde aj slnko. Diabol pochopí, že Seničania sú dobrí a zbožní ľudia a všetko sa na dobré obráti. Senica opäť získa naspäť majetky(Technické služby, akcie BVS, Službyt, atď) a nikto nás už nebude týrať a skúšať. :DDDDD

 

2 078 688,53 (daň 2011) - 2 295 585,62(daň 2012) =216 897,09 €, o túto čiastku dostane radnica v nasledujúcom roku viac. Dva milióny eur nestačia, predávať už nie je čo, takže budeme platiť, platiť a platiť.

 

1.12.2011 sa uskutočnilo stretnutie na MsÚ s občanmi z Holého ulice za prítomnosti poslancov Sovu, Vyletelovej, Grimma, zástupcu primátora, primátora a zástupcov spoločnosti Sekov, OSBD a Progressu, kde mali všetci prítomní priestor sa vyjadriť k sprejazdneniu miestnej komunikácie na Hollého ulici. Na tomto stretnutí nedošlo k zhode názorov, preto mestský úrad rozhodne v súlade s platnými predpismi v konaní, ktorému bude predchádzať stanovisko okresného dopravného inšpektorátu. (Vrlová)

 

Mesto má uzatvorenú rámcovú zmluvu o poskytovaní príspevkov z recyklačného fondu. Zmluva bola uzatvorená 1.2.2005. Príjem z recyklačného fondu v roku 2011 bol vo výške 22 269€ a bol použitý na úhradu nákladov spojených so zberom objemného odpadu. (Vrlová)

 

Poviem kratučký komentár k sadzbe dane z nehnuteľností na rok 2012. Bola to najviac diskutovaná téma, ktorú sme preberali s poslancami v kluboch. Zmenil sa zákon, medzi maximálnou a minimálnou sadzbou môže byť iba päťnásobný rozdiel. Pristúpili sme k tej filozofii, že maximálne sadzby sme ponechali a minimálne zodvihli. Dohodli sme sa, že poverení zástupcovia poslaneckých klubov povedia svoj komentár. Potom predložíme spoločný návrh. (Parízek) 

 

Naše návrhy o nevyhnutnom navýšení dane z nehnuteľností boli rozhodne s menším dopadom na majiteľov ornej pôdy a záhrad. Lenže to by sme museli zľaviť aj z podnikateľských pozemkov, ale filozofia mesta je nezľavovať, aj keď sú tieto pozemky vysoko nadhodnotené oproti iným mestám. Možno aj preto sa k nám podnikatelia tak hrnú. Som rada, že sme zastavili navýšenie sadzby stavebných pozemkov, ktoré boli doteraz vyššie, ako v krajskom meste. Nesúhlasíme s návrhom poslancov Smer-u a nezávislých s navŕšením sadzby dane rodinných domov o 61%. Zmýšľanie, že kto má dom je zbohatlík patrí do minulosti. Netreba zabúdať, že v mnohých rodinných domoch bývajú starší občania. Zatiaľ čo priemerný trojizbový byt bude mať nárast o 10 €, na malom dome to je okolo 25-30€. Ktosi doteraz vravel, že Senica dopláca na to, že je úspešná. Či tie úspechy takto vnímajú aj občania o tom dosť pochybujem. Mesto by si malo začať prehodnocovať svoje výdavky a hľadať rezervy v dlhodobých lukratívnych zmluvách. (Vyletelová)

 

Dali sme si to vyložiť odborníkom, ekonómom. Dúfam, že nájdeme správne východisko, aby to bolo v prvom rade pre občana. Aby aj tí, ktorí už píšu na FB Jóbové zvesti, ako zaťažujeme občana... Dostali sme dôveru občanov, aby sme ako poslanci dobre a správne rozhodovali a nielen pre občanov, vlastne pre seba, pre naše rodiny. Verte nám, že naše stanovisko bude prospešné, že vyberieme najlepšie riešenie. (Mikula)

 

Náš klub sa postavil k veci seriózne, rokovania medzi klubmi prebehli korektne, vzišiel z nich spoločný návrh všetkých troch poslaneckých klubov, ktorý predkladáme. (Hutta)

 

  Za hlasovalo 21 z 22 prítomných poslancov.

 Veľmi pekne ďakujem za podporu tohto zámeru. (Parízek)

 Ide o najvyššie zvýšenie dane za moje šieste volebné obdobie, sedím v tomto parlamente 21 rokov, ktoré je ako dôsledok novely o daniach. Takúto novelu nemôže schváliť vláda, ktorá za číslami vidí človeka. Ktorá celé bremeno nedostatku finančných prostriedkov chce naložiť na plecia ľudí. (Wágnerová)

 

Na mestách a obciach už riešime iba dôsledok. V parlamente sa niečo schváli a my sme tí, ktorí to schytávame. Je to taká facka. Život je taký a my si musíme poradiť. Dal som si urobiť niekoľko grafov, aby ste videli, že tie veci, ktoré sme nemuseli zvyšovať, tak sme neurobili. (Parízek)

 

Dovoľte, aby som vás informoval o zmene rozpočtu na rok 2011. Týka sa návrhu použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky mesta do výšky 47 000€. (Mozolič)

 

Mám jeden pozmeňujúci návrh na čerpanie prostriedkov z rezervného fondu. Nech je to presne účelovo naviazané, aby to nebolo formulované „s následným informovaním mestského zastupiteľstva.“ (Sova)

 

Mohli by sme to použiť na neoprávnené výdavky spojené s realizáciou nového námestia. (Mozolič)

 Môže tak byť? (Parízek)

 Dvaja sa zdržali, dvadsať za.

 Návrh rozpočtu máme pripravený. Vedúci oddelenia poznajú tie čísla, už sa pripravujú, ako to rozmeniť na drobné. Keď už máme prijať rozpočet, nech je úplne reálny. (Parízek)

 Chcela by som sa spýtať v mene občanov mesta, ktorí spozorovali zvýšený stavebný ruch na pozemku okolo bývalej budovy Billy, o aký podnikateľský zámer na tomto pozemku ide. Šíri sa panika medzi ľuďmi, že tam majú byť stavebniny, čo znamená zvýšený dopravný ruch. (Timeková)

 

Spoločnosť Billa predávala predmetný súbor nehnuteľností, tento objekt kúpila spoločnosť STAVMAT IN. Požiadali sme o štátny stavebný dohľad nad touto nehnuteľnosťou. Objekt bol určený na predajňu potravín a ak by chceli zmeniť účel stavby, museli by celý proces stavebného konania absolvovať, zmeny účelu stavby. My sme ich na to písomne upozornili, na základe čoho reagovali a predložili nový návrh do stavebnej komisie. (Parízek)

 

Komisia prejednávala túto žiadosť a jednoznačne ju zmietla zo stola z dvoch dôvodov. Navrhovali vybudovať novú cestu od Billy k prechodu pre chodcov. Dopravný inšpektorát vyhlásil, že nemôže existovať križovatka v križovatke. (Béreš)

 

Dotyční kúpili majetok bez toho, aby sa poradili s mestom. Nevidíme riešenie, aby zmenili účel stavby na predajňu stavebného materiálu. Poslali sme nesúhlasné stanovisko. (Parízek)

 

Vzhľadom k tomu, že poslankyňa Vyletelová a poslanec Sova občanom mesta Senica podali nepravdivú informáciu o zasielaní pozvánky na zasadnutie mestského výboru č. 7 žiadam od nich verejné ospravedlnenie voči mojej osobe všade tam, kde ma krivo ohovorili. V týždenníku My, TV Sen, TV Region a na facebookovej stránke Nová Senica. Súčasne ich žiadam o zdokumentované ospravedlnenie voči mojej osobe u voličov mestského obvodu č. 7 a to formou písomného letáčika, ktorý dostane každý občan Hollého ulice do svojej poštovej schránky. Ak sa toto neuskutoční do konca roka 2011, budem postupovať v súlade s platnou legislatívou o ochrane dobrého mena mojej osoby. Pozvánky som im zaslal, prečo neprišli na rokovanie mestského výboru č. 7, musia vysvetliť oni svojim voličom a nie hľadať rôzne vykonštruované zdôvodnenia svojej neúčasti. Zasadnutia sa zúčastnilo 7 z 11 členov mestského výboru, čiže bol uznášania schopný. (Grimm)

 

Pán Grimm, keby som tú pozvánku dostal, nevidím dôvod, prečo by som tam nešiel. Moja adresa však nie je romansova, ale sovaroman. To znamená, že tu pozvánku som dostať nemohol a čudujem sa, že ste to napísali v takejto forme, keďže som už od vás dostal pozvánky na správnu adresu. Muselo sa vám to vrátiť, že to nie je doručené. Adresa vyletelovalub neexistuje tiež, správna je vyletelovalubica. Takže môžete tvrdiť koľko chcete, že pozvánky prišli, keď neprišli. Čo sa týka vyjadrenia, že zavádzame mestský výbor, stretnutie s výborom tu bolo kompletné. Opäť nemáte pravdu, je tu nejaký problém. (Sova)

 

Odporučila by som pánovi Grimmovi, aby si skontroloval adresár. Neviem, kde ste zobrali tieto adresy. Čo si mám o tom myslieť? Nebudem to radšej komentovať. (Vyletelová)

 

Vy ste dali zlé mailové adresy, nemám k tomu čo povedať. (Grimm)

 Chcem vám páni poslanci a poslankyne úprimne poďakovať za aktívnu prácu nielen na zastupiteľstve, ale aj v komisiách, občianskych výboroch. V našom meste sa dodržuje najmä občiansky princíp a len minimálne politický. (Parízek)

 Daň z nehnuteľností na rok 2012

 1) Daňovník je povinný zaplatiť daň z nehnuteľností jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti PV alebo v troch splátkach :

 - prvá splátka dane je splatná do 15 dní ...PV

- druhá splátka dane je splatná do 31. augusta

- tretia splátka dane je splatná do 31. októbra

 

 

Senica Dan z Nehnutelnosti 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: senican.sk

Niekedy som skutočne na vážkach, či ide o zohraté divadielko, alebo reálnu skutočnosť.

Prvá interpelácia Romana Sovu sa týkala MHD, koľko mesto dopláca na prevádzku nových liniek. Mesto Senica má s dopravcom SAD Trnava uzatvorenú zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky. V súlade so zmluvou a paragrafom 15 odsek 1 zákona číslo 168/1996 zbierky o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je mesto povinné uhrádzať dopravcovi preukázanú stratu za výkony MHD. Za január a február tohto roku bola vykázaná strata vo výške cca 28 000€. Mesto analyzuje efektívnosť liniek MHD, priebežne rieši pripomienky k cestovnému poriadku a po uplynutí uceleného obdobia vyhodnotí jej výkonnosť. (Vrlová, prednostka) Priestor dostal predstaviteľ SAD Trnava Jozef Gaža, ktorý bol pozvaný primátorom mesta na obhájenie strát. Mňa pán Gaža nepresvedčil, síce sa snažil rôznymi anketami, grafmi, tabuľkami, mapkami a porovnávaniami ohúriť, ale strata 15000€ mesačne je veľmi vysoká.

 

Celý systém nebol vymyslený z brucha a netvoril sa dva mesiace, ale dva roky. Sondovali sme prostredníctvom ankiet na internete. Možnosť vyjadriť sa bola aj pomocou mapiek v Našej Senici. 99,5 percenta požiadaviek bolo zakomponovaných do nového systému, ktorý je neprávom kritizovaný. Napriek tomu, že ľudia všeobecne zmenu nemajú radi. Na začiatku kritizujú, v podstate sa v nej nevedia vyznať. Priemerný počet cestujúcich rastie. Ohľadom neobjektívnych požiadaviek určitých skupín obyvateľov, ktorým sa vychádza v ústrety... Na koľko vytvárajú príliš hlučný tlak, tak sa im ustúpi. Celé je to o tom, na koľko je mesto ochotné systém zaplatiť. (Jozef Gaža, SAD Trnava) Systém je meniteľný, ale na základe objektívnych skutočností. Aby sa nestalo, že jeden je hlučnejší a terorizuje väčšinu. (Parízek, primátor) Druhá interpelácie pána Romana Sovu bola o sprejazdnení Holého ulice. Primátor vyzval pána Sališa aby informoval o problematike.

Podpisujete niečo, čomu ani nerozumiete. Len preto, že niekto je moc aktívny a zavádza. Vďaka ľuďom, ktorí nepochopili, celý proces zastavíme. Presunieme finančné prostriedky k iným spôsobom riešenia. Pre mňa je čudné, keď poslanec spisuje petíciu. (Parízek, primátor) Ja som nikoho nezavádzal, petícia vzišla od ľudí, ktorí tam bývajú. Dal som to celé len na papier, ktorý podpísalo 180 ľudí. To nie je iniciatíva jedného človeka. (Roman Sova, poslanec) Výjazd z garáží na Komenského ulicu bol predmetom rokovania na dopravnom inšpektoráte. Výjazd bol zamietnutý z dôvodu blízkosti materskej škôlky a školy. (Sališ)

Spravme tlak na policajtov, aby povolili výjazd z garáží. Situáciu by to v mnohom zlepšilo. (Roman Sova, poslanec) Vy máte skúsenosti s trestným právom? Ja nie. (Parízek, primátor) Ľudia musia byť k sebe zhovievavejší, opatrnejší. Nič iné nám nezostáva. (Béreš, poslanec)

Tretia interpelácia poslankyne Zuzky Krčmárikovej sa týkala vyriešenia dopravnej situácie v križovatke na Štefánikovej ulici oproti výjazdu z Holého ulice. Mestský úrad požiadal obvodný úrad cestnej dopravy v Senici o určenie dopravného značenia zákaz zastavenia pre nákladné vozidlá. Finančná komisia odporúča prehodnotiť podmienky zmluvy mesta Senica s TV Sen s cieľom zníženia nákladov na vysielanie. (Jurík, ekonóm mesta)

 

Rozpočet je veľmi, veľmi konzervatívny, so snahou vyriešiť súčasné problémy, stabilizovať ekonomiku. Sme pesimisti čo sa týka príjmovej časti zo štátu(dane) a s narábaním o predaji majetku. Ľudia a ani firmy nemajú dostatok prostriedkov. (Parízek, primátor) Pro region je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Mesto nie je zriaďovateľ ani zakladateľ Svetlušky. (Vrlová, prednostka) Predkladali sme, aby zriaďovateľom tejto organizácie bolo mesto, ale niektorí poslanci povedali nie. Tak naše právničky, pani Hromádková, pani Olejárová, pani prednostka(Vrlová) a ja sme založili neziskovú organizáciu Pro Region. Ak má niekto záujem pozrieť si účtovnícku správu, je vítaný. Ak by chcel niekto prispieť do tejto organizácie, bude dvakrát vítaný. Ak si bude chcieť niekto pozrieť, ako toto zariadenie funguje, bude trikrát vítaný. (Parízek, primátor)

Aký zdroj príjmov má organizácia Pro Region? (Vyletelová, poslankyňa) Financovanie môže byť dvoj zdrojové. Niektoré financuje vyšší územný celok, niektoré obce a mestá. Do konca roku 2010 Pro Region financovala VUC-ka. Mohla financovať, aj keď to nie je v jej originálnej kompetencii. Ale s vývojom finančných dopadov sa rozhodla tento rok ukončiť financovanie. Z tohto dôvodu nastupuje mesto, od ktorého zariadenie žiada príspevok na prevádzku. (Vrlová, prednostka) Aké sú tie zdroje príjmov? (Vyletelová, poslankyňa) Príjmy od samosprávy, ktorá zo zákona musí prispievať, príjmy od klientov, príjmy z 2% a príjmy z darov. (Vrlová, prednostka) Beriem výzvu pána primátora a rada by som sa pozrela na financovanie, ak bude taká možnosť. (Vyletelová, poslankyňa) Šetrí sa na nesprávnych miestach, napr. na oprave ciest a chodníkov. Vôbec sa nešetrí v administratíve a v mestskej polícii. (Cibula, poslanec) Znížili sme výdavky aj v administratíve, nenaplánovali sme dovolenkový príplatok, jedenásty (?) plat, všetky veci sme stiahli. U mestskej polície sme zredukovali prakticky všetko. Celý model, ktorý je naštartovaný sa dotkne aj zamestnancov mesta. (Parízek, primátor)

 

Bol predložený návrh na zobratie krátkodobého úveru pre ZUŠ, dofinancovanie poslednej etapy. Úver si musíme zobrať na poslednú splátku, ktorá musí byť zaplatená z našich zdrojov, systémom refundácie. Následne bude splátka prefinancovaná z grantu. (Jurík, ekonóm) Primátor mesta využil možnosť zmeniť rozpočet na konci roka. Kompetencie mu to umožňujú do zmeny 4%. (Jurík, ekonóm) V máji prebehne žrebovanie konkrétnych bytov, ktoré budú dané do užívania 1.júna. Uzávierka žiadostí končí dnešným dňom(31.3.2011), ešte je zopár bytov voľných. Obraciam sa na občanov, aby si skompletizovali žiadosti. (Vartiak)

 

Nie sú to sociálne byty, ale nájomné. Zákon smeruje k tomu, aby sme to pridelili tým, ktorí nemajú na nájomné. Tým, ktorí na to majú, sa kladú rôzne prekážky, aby sa k nim nedostali. My chceme vopred zaplatiť určitú sumu, na šesť mesiacov. Nie je to najšťastnejšie riešenie, ako pomáhať mladým rodinám. (Parízek, primátor) O sčítacích komisárov občania prejavili záujem. Momentálne ich máme 76. Obvodov je vytvorených 72. Dbáme na to, aby to boli zodpovední ľudia, ktorí budú spôsobilí vykonávať túto náročnú funkciu. Ich mená budú zverejnené. Sú určené koeficienty, podľa ktorých budú komisári finančne ohodnotení. (Lesajová, MsÚ) Od 1.2.2011 nie sú na internetovej stránke mesta Senica zverejňované faktúry, prečo? (Cibula, poslanec) Momentálne prechádzame na nový systém. (Dieneš, MsÚ) Mesto urobilo veľký krok k zverejňovaniu, k informatizácii, aby každý občan mal absolútny prehľad. (Parízek, primátor)

Bude jar, budeme robiť upratovanie, zapojíme do toho školy, organizácie, samotný úrad. Boli by sme veľmi radi, keby každý prejavil iniciatívu a snažil sa zlepšiť prostredie vo svojom okolí. Aby sa nečakalo, že úrad so svojimi 70 úradníkmi bude za všetkých všetko robiť. Osobná iniciatíva nikomu nezaškodí ani neublíži. (Parízek, primátor) Dnes je pre mňa veľmi pekný deň, kedy končí termín výrezov. Budeme zverejňovať všetky žiadosti, kto chce čo zrezávať, vyrezávať, obrezávať. (Parízek, primátor) Jednou z najdôležitejších povinností poslanca mestského zastupiteľstva je riešenie požiadaviek občanov v danom obvode. Osobné stretnutie so skupinou občanov ma núti zaujať stanovisko k zverejnenej informácii o parkovaní za úplatu vo vnútro bloku. Väčšia časť bývajúcich sú občania staršieho veku, ktorí takmer celý deň trávia čas vo svojich vzácnych bytoch. Život na dvore, respektíve ruch začína druhou nočnou hodinou príchodom nákladných vozidiel zásobujúcich predajňu potravín. Počas dňa sa tam vystrieda 20 až 30 nákladných áut, nehovoriac o vjazde a výjazde nespočetného množstva osobných vozidiel. Doteraz neriešená situácia je vo vjazde a parkovaní za bytovkou Štefánikova 726, kde počas dňa býva aj 30 zaparkovaných vozidiel. Ani dopravná značka zákaz vjazdu nie je najosvedčenejšou formou. Služby vývozu odpadu sa často stávajú neriešiteľné. Dopravou zaťažená situácia od mestského úradu po križovatku je morou pre bývajúcich občanov v tejto časti. Ani dobre mienené vybudované detské ihrisko nenaplnilo očakávanie. Zariadenie je obsadzované skupinou vyššej detskej kategórie. Po plánovanom vybudovaní parkoviska by sa situácia ešte zhoršila. Nepovyšujme záujmy podnikateľských aktivít nad skromnými záujmami na kvalitné bývanie a život občanov nášho mesta. Som presvedčený, že len komunikáciou, vysvetľovaním a vzájomným porozumením sa dá všetko riešiť, hlavne v prospech občanov. Chceme sa stretnúť, chceme sa dohodnúť. Chceme jednať. (Kaščák, poslanec)

Otvoríme rokovanie s výborom. Máme riešenie, ktoré bude prijateľné. (Parízek, primátor) Pán primátor, na vysvetlenie pre občanov, kolegov poslancov. Informácia bola taká, že platené parkovisko z Námestia oslobodenia sa od prvého júla presúva do vnútro bloku. My sme občanovi nič nepovedali. Preto vznikla nespokojnosť. (Kaščák, poslanec)

Urobíme stretnutie s občanmi, aby sme im to vysvetlili. Má tam byť 22 parkovacích miest, ktoré budú riešením pre obyvateľov okolitých bytoviek. Nepadne tam ani jeden strom. (Parízek, primátor) Na 11. apríla som pozval zástupcov politických strán, všetkých politických strán, ktoré pôsobia na území mesta k spoločnému rokovaniu za okrúhlym stolom. Malo by prísť k opadnutiu povolebného napätia a k skonsolidovaniu cieľov. (Parízek, primátor)

Pozvanie zástupcov politických strán, dokonca všetkých politických strán, bol asi prvoaprílový primátorovský žart.

Kde bol primátor doteraz?

Kde bol, keď sa predávali akcie BVS?

Kde bol, keď sa predala ešte nevybudovaná fabrika na spracovanie plastov?

Kde bol, keď sa do komisií schvaľovali členovia? Atď...

Vtedy sa radiť nepotreboval? Urobil si, ako chcel a použil rôzne metódy na dosiahnutie svojho cieľa. Ani jeden z občianskych aktivistov sa nedostal do žiadnej komisie. Ani jeden!!! Všade sú podosadzovaní srdcom seničania!!! Všetko, čo malo nejakú hodnotu je predané, funkcie rozdelené. Môžeme sa začať hrať na demokraciu!!! Ako sa to robí, nám primátor predvádza znova a znova. Je nejaký problém, nech sa páči. Prizve si odborníka, ktorý všetko vysvetlí zaňho a on sa môže potom len spokojne usmievať. Lebo on je ten dobrý a my mu všetci ubližujeme a krivdíme. Nerobme si ilúzie, aký je demokrat predviedol napr. pred okrúhlym stolom ohľadom predaja akcií BVS v TV Sen. Maličkosť, nepodal ruku ani jednému z nás, čo sme tam boli. Pred ani po!!! Ani pani Vyletelovej... Čo si primátor zasial, nech si aj zožne a úroda veru nebude dobrá.

Primátorovi príde čudné, keď poslanec pomáha ľuďom. Kritizuje novozvoleného poslanca Sovu, že nevie využívať svoj mandát. Ako sa to má robiť, nám predviedol s poslancom Kaščákom. Zahrali nám malé predstavenie o tom. Dobre sa im spolupracuje, veď sa nepoznajú jeden piatok. Možno poslancovi Kaščákovi krivdím, neviem. Problém vnútro bloku sa ho však bytostne dotýka, býva tam. Každopádne zožal uznanie, má rešpekt aj pred primátorom, ktorého problém zdvihol zo stoličky. Ako Rózsu na jazzovom koncerte. :) Na záver by som parafrázoval Klobučníka z rozprávky Alica v krajine zázrakov. Dosť bolo veľkej gebule!!!

Ravando Mexa