Choď na obsah Choď na menu
 


Mestské zastupiteľstvo 28.4.2011 / Mestské zastupiteľstvo 30.6.2011

10. 5. 2011

 zdroj:senican.sk

 Problém je, že ľudia, ktorí skutočne tvrdo pracujú, nemajú na čisto politické rečičky čas. Politici hľadajú podporu v ľuďoch, ktorí podporujú odbory, a vštátnych zamestnancoch, ktorých nikto nikdy nevyhodí. Keď si lenivý a nepracuješ, dostaneš u súkromníka okamžite výpoveď. Tak to ale má byť. (Ivan Král, hudobník a skladateľ)

 Kto financoval úpravu parkoviska za obchodným domom CIEĽ? (Vyletelová) Je tam 44 parkovacích miest a úpravu sme financovali my, v rámci našich finančných prostriedkov. (Parízek) Koľko to stálo? (Vyletelová)

 16 000 € so všetkými zrealizovanými prácami. (Sališ)

 Našiel som tri porušenia VZN. Prvé, mesto môže prenajímať len ten nehnuteľný majetok, ktorý dočasne nepotrebuje pre výkon svojich činností. Mesto toto parkovisko veľmi potrebuje pre svojich občanov. Po druhé, ak chce takýto majetok prenajímať, platia ustanovenia, že to môže urobiť ako predaj a malo by to byť zverejnené, čo nebolo. Dôležitá je aj investícia do úpravy parkoviska, ktorá sa nezaplatí z ceny prenájmu. Cena nájmu musí byť primeraná alebo podobná cene nájmu nehnuteľností v danej lokalite. My občanom prenajímame parkovacie miesto za 66 € na rok. V tomto prípade pri 44 miestach by to malo byť 2 900 € ročne, ale podľa zmluvy sme to prenajali za podstatne menej. (Cibula)

 Beriem to ako tvoj názor. Máte na to matematický model, keď je niečo porušené ako postupovať. Nech sa páči. Naši to preveria. Ja si myslím, že sme neporušili nič. Mesto neprenajíma parkovacie miesta, ale Mestský podnik služieb. Riešili sme komplexnejší problém, chceli sme plynule pokračovať v riešení ámestia, aby sme neohrozili projekt. Museli sme nájsť kompromisné riešenie, ako uvoľniť parkovisko pred obchodným domom Cieľ, ktoré malo v prenájme firma BDS. Toto riešenie sme našli. To, že občania využívali v centre mesta bezplatne priestory je fakt, ktorý si v budúcnosti mesto nemôže dovoliť. (Parízek)

 Parkovisko je prenajaté za 1279 € ročne. Opäť si beriem na pomoc starú známu, oranžovú a moju srdcovú kalkulačku. Od nákladov 16 000€, ale pozor, jedná sa len o dodatočné náklady na upravenie parkoviska, odrátame sumu, ktoré mesto zinkasuje za prenájom. Keďže zmluva je podpísaná na 5 rokov, strata z tejto transakcie je 9 605 € (16 000-6395), nehovoriac o tom, že mesto ešte platí za nájom parkoviska Rímskokatolíckej cirkvi. Občania mesta si teda budú za parkovanie platiť a mesto to bude stáť minimálne 9 605 €. Ale veď mesto si to môže dovoliť, aj tak to zaplatia občania!!!

 Na základe požiadavky poslanca Kaščáka sa uskutočnilo stretnutie s občanmi, ktorí vyslovili nesúhlas s budovaním parkoviska vo vnútrobloku, že oni si parkoviská vyriešia sami. My už túto otázku riešiť nebudeme. (Parízek)

 Pán Kaščák to má vyriešené, lebo má v strede garáž. Aj ostatní by chceli mať za domom garáž, čo by sa im oplatilo viac, ako platiť mestu ročne 66 €. (Vyletelová)

Ľudia chcú parkovať, ale zadarmo. Ľudia chcú mať všetko, ale zadarmo. Bohužiaľ tá doba skončila. (Parízek)

 Nedá mi, aby som nereagoval. Pani Inžinierka bola prítomná na zasadnutí, je dobré, že sa zapája, konečne. Treba sa s ľuďmi baviť a veci riešiť. Pán Kaščák má vyriešené, lebo si pravidelne platil 2 500 korún parkovné. Sú tam aj občania, ktorí platiť nechcú. Nemám záujem, aby sa obyvateľom v tejto zóne ubližovalo. Netreba však situáciu stavať do krajnosti. Snažme sa vyjsť občanom v ústrety. Pani Inžinierka si nedávno kúpila dom, na ktorý každý nemá. Treba sa zamyslieť aj nad tým. Kaščák má na garáž, tak si ju kúpil, tí ktorí na to nemali si ju nekúpili. Vyprosujem si svojím spôsobom..., nemienim o Vás nikde rozprávať, sme na jednej rovine, rozprávajme otvorene. (Kaščák)

 Neviem prečo narážaš na jej dom, ktorý si kúpila. Podniká, mohla si ho dovoliť. Ty hovoríš, že si nemôžeš dovoliť dom... (Cibula)

 Mali by sme sa stretnúť na inom fóre, nie tu, kde filmuje televízia. (Kaščák)

 Ja si myslím, že túto tému by sme mohli skončiť. Tiež by som mohol začať také veci, že niekto podniká vo firme, ako v dome, za ktorý sa neplatí daň, ako za podnikateľský subjekt, ale za rodinný dom. A sú to poslanci nášho mesta. Tak sa pýtam, aj pani Inžinierky, prečo? (Parízek)

 Tak to prever. (Cibula)

 Poslanci KDH nahrali v tomto prípade na smeč Kaščákovi, ktorý bohužiaľ zasmečoval mimo kurt. Nerozumiem, prečo sa poslanci navzájom navážajú do svojho súkromia. V pánovi Kaščákovi akoby sa prebudilo svedomie a snaží sa pre ľudí niečo robiť, čo mu je však paradoxne vyčítané nielen od poslancov ale aj od susedov. Nech si kúpil garáž, Vyletelová dom, nezaujíma ma to. Radšej mali poslanci KDH bombardovať Kaščáka za neznámeho a utajovaného majiteľa Technických služieb mesta Senica. On, ako ich riaditeľ má určite nejaké indície, kto je majiteľom Nutran Promotion Limited a kam tečú zisky. Bohužiaľ, v tomto prípade všetci mlčia. Prečo? V tejto veci bolo podané trestné oznámenie, prebieha vyšetrovanie. Uvidíme, aké bude rozuzlenie celého predaja a následnej zmanipulovanej verejnej súťaže. Možno sa dočkáme prekvapivého záveru. Debatu Parízek zaklincoval svojou úvahou o daniach. Opravte ma, ak sa mýlim, ale prečo by nemohla mať firma sídlo v rodinnom dome, ktorý však nie je jej majetkom. Mnohí tak fungujú. Je to hneď veľká zlodejčina a mesto dochádza o veľké finančné prostriedky na daniach? Toto trápi primátora?

 Rozpočet mesta bol menený osemkrát, štyrikrát zastupiteľstvom a štyrikrát primátorom. Konečný výsledok hospodárenia je schodok 2 757 €. Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby. Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania. (Jurík)

 Ten schodok, ktorý je tu predkladaný vyzerá veľmi pekne, ale do úvahy musíme zobrať neuhradené faktúry za 3 milióny €, ktoré sa preniesli do tohto roku. (Cibula)

 K hospodáreniu v roku 2010 chcem aj ja niečo povedať, aby bolo všetkým zrejmé a jasné. Rok 2010 bol krízový, kto to nepochopil, tak nežije v realite tohto sveta. To, že bol volebný rok, nebudem všetkým hovoriť, že sme chceli, aby veci fungovali. Mesto má byť trestané za aktivitu, že sme rozbehli projekty, začali opravovať školy, cesty, infraštruktúru. Mne sa to zdá úplne smiešne. Improvizácia, ako pracovný nástroj skončila, bude to veľmi ťažké. (Parízek)

 Bohužiaľ, ja nežijem v realite tohto sveta a nechápem. Ak je Parízek taký vizionár, prečo v krízovom roku, ktorý predpovedal, rozhadzoval peniaze kade tade, na čo si ešte mesto bralo aj úver? Ohňostroj, koncert, dračie lode, rekonštrukcie ciest, chodníkov, námestia, primátor bol pred voľbami pichnutý na každom podujatí atď. Niekto chcel byť jednoducho zvolený za každú cenu, nech to stojí, čo to stojí. Veď aj tak to zaplatia občania. Ináč, rád by som videl faktúru, ktorú zaplatil za účinkovanie v one man show v predvolebnom štúdiu TV Sen. Zdá sa mi smiešne, ak improvizácia ako pracovný nástroj skončila, prečo ju potom Parízek stále používa v riadení tohto mesta, viď chaotický predaj akcií BVS. Reálny schodok mesta je niekde nad 3 miliónmi a viac € ( 150 000 000 korún a viac)!!! Prečo mám byť trestaný za aktivity primátora?

 Zarazila ma jedna čiastka nákladov domu kultúry, pretelefonovaná čiastka 7 000€. (Pastucha)

 To sú záležitosti okolo zabezpečovania programov, komunikácia o programoch. Čiastka sa zvýšila nárastom podujatí v minulom roku. (Jakubáč)

 Každý z vás vie, koľko sme sa na tom narobili. Ponúkali nám kasárne za 15O miliónov, potom za 50, za 30 a nakoniec sa prijal zákon o bezplatnom prevode. Na tom majetku sme z časti získali. (Parízek) Boli to dobré ťahy súhlasím, ale keď chcem hodnotiť nárast majetku, musím byť objektívny a povedať, že majetok nevznikol nejakou aktivitou. (Cibula) Len vyrývate, nemáte žiadne konštruktívne návrhy, človeka to tu ani nebaví sedieť. (Wágnerová)

 Myslím si, že ľudia si urobia názor sami. (Parízek) Som o tom absolútne presvedčený, že mesto, ktoré robí, je aktívne... Samozrejme narobí si dlhy, problémy, ale život nie je o tom, že máme sedieť a čakať, čo nám kto hodí, my musíme byť aktívny. (Parízek)

 Tu nám Parízek ponúka odôvodnenie svojich aktivít, hodných osobitého zreteľa. Treba byť aktívny a narobiť dlhy a problémy.

Mesto má záujem spolupracovať s futbalovým klubom. Ak rekreačné služby mesta Senica mali v správe areál futbalového štadióna, tak financovali aj prevádzku, ako aj zimný štadión, športovú halu, Kunovskú priehradu atď. Vytvárame podmienky a financujeme prevádzku. Ale, keďže sme majetok areálu futbalového štadióna rekreačným službám zobrali, tento mechanizmus financovania padol. Môžeme spraviť priamu dotáciu na prevádzku futbalového štadióna (elektriku, vodu, plyn). Chceme zrovnať podmienky aj voči ostatným športom. (Parízek) Pani prednostka ma upozorňuje, že ja som všade dotknutá osoba, lebo som vlastne štatutárom aj futbalového klubu s pánom Levárskym. Som v regionálnej agentúre, aj v Pro regióne. Aby bolo jasné, že som všade dotknutý, ja hlasovať nebudem. (Parízek)

 Aby bolo jasné Parízek funguje podľa obchodného registra v týchto firmách:

 FK Senica, a.s. (štatutár),

Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. (do roku 2010 bol štatutár, dozorná rada),

OMS ARENA Senica, a.s. (štatutár),

PYROL, a.s. (spoločník a do roku 2004 aj štatutár),

SENSTAV spol. s.r.o. (spoločník),

Technické služby Senica, a.s. (štatutár)

Lister, s.r.o. (spoločník 1997-2006, štatutár 1997-2004),

D Developement Senica, a.s. (štatutár 2001-2004), a určite by sa našli aj ďalšie firmy, kde je Parízek šedou eminenciou. Potom sa nemôžeme čudovať, že súkromný majetok Parízka narastá a narastá a dlh mesta Senica sa zväčšuje a zväčšuje.

 Predkladám návrh poskytnúť dotáciu 100 000€ pre rok 2011 futbalovému klubu Senica na prevádzkové náklady. (Parízek)

Senická rozvojová regionálna agentúra, podpora 30 000€.(Parízek)

 Pro region, pomôžme Svetluške 11 211€.(Parízek)

 Ďalej ma zaráža zrovnanie podmienok futbalu s ostatnými športmi v Senici. Neviem o aké zarovnávanie sa jedná. Ktorý športový klub má v Senici príspevok 100 000€? A poslanci mlčia a dvíhajú ruky za!!! Keby aspoň klub skutočne pomáhal mladým talentom, nenapíšem ani písmeno. Ale najväčšie talenty na Slovensku, ktoré vyrástli v Senici sa z neznámych dôvodov vyhadzujú z klubu, alebo odchádzajú dobrovoľne sami a ďalšie neperspektívne deti sa sem zvážajú z celého Slovenska!!! No dobre, dajme tomu klubu 100 000 €, nie je v ňom všetko zlé. Učia sa, zlepšujú sa, mamičky s deťmi a dôchodcovia chodia na futbal dokonca zadarmo. Ale prečo sa dáva 30 000 € RRAS? Všetkým poslancom je to jasné, ale mne nie!!! Tiež ma zaujíma, či pani Vyletelová využila návrh (nie neslušný) primátora a dostala k nahliadnutiu účtovnícku správu Pro region.

Akým spôsobom sa rozdeľujú peniaze v Pro Senica. Mám výpis z komisie športu. Boli schválené projekty, ktoré boli realizované v máji, v júni a v júli. Peniaze nedostali a boli realizované projekty v novembri a tie peniaze dostali. Prečo nedostali peniaze predchádzajúce projekty? Vraj neboli finančné prostriedky. Kto je rozhodujúci, komisia, primátor, alebo kto?(Sova)

 Model sme nastavili podľa VZN, na konci je vždy môj podpis na zmluve, či sa to niekomu páči, alebo nie. Keď tam nie je môj podpis, zmluva sa nezrealizuje. Bohužiaľ, všetko musím podpisovať. Koho chcete trestať, koho chcete naháňať? Vždy len mňa. Ja som taký vhodný slušný terč. Ja to znesiem. Na právnu zodpovednosť je jediný štatutár, primátor. (Parízek)

 Komisia schválila a niektorí dostali a niektorí nie. (Sova)

 Rozmeňme to na drobné, dva krát si dostal na tú istú akciu peniaze, tretí krát už nie. Je to tak? (Parízek)

 Aj ja to rozmením na drobné. Čo Parízek podpíše to sa aj zrealizuje a to mu dáva neobmedzenú, obrovskú moc, ktorá je sústredená do rúk jedného človeka. A že z tejto moci ochorel je jasné každému z nás. Otázkou zostáva, akým liekom sa vylieči tento neúnosný zdravotný stav primátora? Trestné oznámenia by mohli byť tou správnou diagnostikou.

Je to tam vyčistené, sociálne zariadenie pre kamionistov je hotové.   Firma, ktorá realizovala stavbu domčeka mala trasu aj vyčistiť. (Parízek)

 Jedna strana je očistená, to je pravda, ale druhá strana nie je ani dotknutá. Bolo by to treba doriešiť komplexne. (Béreš) Najideálnejšie by bolo najať „snipera“, ale v našej spoločnosti to nie je možné. (Parízek)

 Treba prinútiť Arcelor vysadiť tabule, ktoré by vodičov upozorňovali, aby zachovali čistotu. Sú tam dni, kedy tam narátam 13 vozidiel. Tí vodiči tam jednoducho žijú. Sociálne zariadenia tam čistotu nevyriešia. Ak sa k tomu Arcelor aktívne nepostaví, nič sa nevyrieši. (Béreš)

 Ak nevyriešia, tak im tam zakážeme stáť. Postihy budeme musieť sprísniť. Ochrana životného prostredia bude jedna z priorít. (Parízek)

 Otázka životného prostredia naďalej zostáva na vedľajšej koľaji. Ako si mám potom vysvetliť schválenie fabriky na spaľovanie plastov v Čáčove, áno spaľovne, o nič iné sa nejedná, žiadny terminus technicus to nezakryje. Väčšina z občanov Čáčova nemal ani tušenia, čo sa tam chystá a nielen oni. Kamiónová doprava na Dlhej ulici je kritická. Béreš napočítal 13, ale ja vyše 60 kamiónov čakajúcich na odbavenie pri Arcelore a o odpadkoch nehovoriac. Oni tam nielen žijú, ale najmä chľastajú a po takej noci potom vyrážajú na cesty. Ochraňuj nás Bože.

 Sú školské rady, kde sedia ľudia, ktorí už poslancami nie sú. (Béreš)

 Školské rady pripravujeme, podľa zákona je to v kompetencii mesta, primátor môže navrhnúť aj zamestnancov. (Parízek)

 Jednu poznámku si neodpustím, niektorým sa môže štikútať za predaj 34% podielu. (Béreš)

 Niektorým áno, niektorým nie. (Parízek)

 Vy ste nehlasovali, Vám určite nie.(Béreš)

 Béreš mal na mysli 34% podiel v Službyte, ktorý sa predal za babku. No a potom sa všetko predalo s veľkým ziskom do zahraničia a následne sa dvíhajú ceny za kúrenie a teplú vodu. Jedná sa o rovnaký model predaja, ktorý sa použil pri akciách BVS. Dúfajme, že sa táto zlodejčina nezopakuje.

Nemali sme nič proti tomu, žeby sa stavba zastavila. Rokoval som z pánom Profesorom, ponúkol som im bezplatné ubytovanie. Niekedy mám pocit, že pamiatkari dávajú echo súkromným hľadačom, aby to vybrakovali skorej. Stavbyvedúci bol veľmi ústretový. Po piatich centimetroch sa odkrývala celá plocha. Pýtal som sa pani Profesorky zo Skalice, či nie sme starší ako Skalica. Bola nešťastná z tej otázky. (Parízek)

 Chcem sa opýtať, či sú skolaudované garáže, pretože ak staviteľ poškodí mestskú vec pri výstavbe, nedostane skôr kolaudáciu, pokiaľ sa to nedá do poriadku. Sú tam poškodené krajnice cesty. Druhá vec, čo je pravdy na tom, že si požiadal o prevod akcií BVS ešte v roku 2010.

 Nepamätám si, ale systém sme robili v spolupráci s inými obcami a z BVS sme dostali podmienky, čo treba na prevod akcií urobiť. Dostali sme odpoveď na žiadosť o prevod akcií. Postup, aký máme zvoliť a ten sme zvolili. Je v tom logika, nie? (Parízek)

 Myslím si, že keď každý deň okolo toho chodíš, mohol si to už dávno vyriešiť a nečakať dva mesiace na zastupiteľstvo, aby si sa tu predvádzal. Mohol si to dávno oznámiť a dnes si mohol povedať, ďakujem pán primátor, zrealizovalo sa to. (Parízek)

 Výborne, bolo to pred mesiacom a nevedel som, že je to už skolaudované. (Cibula)

 Nemôžem za to, že žiješ v nevedomosti, život je taký. (Parízek)

 Lahôdka na záver, predaj akcií BVS. Samozrejme, že si Parízek nepamätá, lebo lož sa horšie pamätá ako pravda. Spomenul presne to isté, čo v diskusii za okrúhlym stolom v TV Sen. Mal to pripravené už v roku 2010, ale kauza by bola zneužitá vo voľbách, tak to posunul do nového roku. Sčasti by sa dalo súhlasiť, ale išlo skôr o to, že pred voľbami bol už pod drobnohľadom, tak nenašiel odvahu. Tá sa mu vrátila hneď po voľbách. Pri použití osobitého zreteľa chcel bez akejkoľvek súťaže, bez akéhokoľvek vypracovaného posudku ceny, pekne potichu transfer realizovať v domnienke, že po voľbách upadnú opozičné aktivity a nikto si nič nevšimne. Ale prerátal sa. Nastal obrovský chaos okolo predaja. Pár dní pred zastupiteľstvom, po prepuknutí informácií na verejnosť sa narýchlo zrušil osobitý zreteľ a postupovalo sa podľa zákona o cenných papierov. Zrazu sa zdvihla aj cena za akciu odvolávajúc sa na cenu z Holíča, kde sa však predaj uskutočnil ešte minulý rok. Nebudem rozvíjať úvahy, aké to má celé pozadie, ale samotný predaj bol jednoznačným porušením zákona. Nasledovalo okamžité podanie trestného oznámenia. Prípad je v riešení Polície. Zaujímavé je, že zastupiteľstvo v Skalici zatiaľ o odkúpení akcií BVS zatiaľ vôbec nerokovalo (aspoň nemám také informácie), čo je veľmi podozrivé vzhľadom k okolnostiam celého predaja a veľkého záujmu Skalice. Takisto to neschválila ani dozorná rada BVS. Ravando Mexa

 

 

 

 

 

 

zdroj:senican.sk

My sa musíme vzbúriť proti tomu, aby menšina terorizovala väčšinu. Tá väčšina už musí povedať nie. (Parízek)

 

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. A pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. (Včelka) 
 

 

Posilní spoločný poslanecký klub. (Parízek)

 

 

Objekt bude sprístupnený priamo z jestvujúceho chodníka. V priestoroch tejto budovy sa nachádzajú šatne, WC a priestory pre hygienu. Stavba už bola dokončená, dňa 7.7. sa uskutoční kolaudácia. V priebehu mesiaca júl začne slúžiť svojmu účelu. Bude otvorená nepretržite. Pripravuje sa aj rozšírenie verejného osvetlenia. (Vrlová)

 

K predmetnej veci požiadal o slovo pán poslanec Národnej rady, Ondrej Dostál. Tomu zo zákona musíme vyhovieť. (Parízek) Druhá žiadosť je od Pavla Kalmana o ktorej dávam hlasovať. Šesť za(7)...nebude mu umožnené vystúpiť. (Parízek) Fúúúj. (občan mesta)

 

Než začnem rozprávať, chcem sa spýtať, či ste boli oboznámení s protestom prokurátora? (prokurátorka)

 

 

Každý poslanec dostal v materiáloch kompletný prefotený prepis protestu. Dostali aj stanovisko z dozornej rady BVS. Dali sme to aj na web, čo sme Vám na očiach videli. (Parízek) Malo sa vychádzať z ceny určenej znaleckým posudkom. Na ocenenie cenných papierov je vyhláška. Z tohto dôvodu bol podaný protest prokurátora. Je možné nezákonnosť pri prevode akcií odstrániť. Navrhujem zastupiteľstvu, aby protestu proti uzneseniu vyhovelo. (prokurátorka)

 

 

Poprosím našu právničku Jankovičovú, aby povedala právne stanovisko, prečo sme zvolili tento postup. (Parízek) Napriek podanému protestu prokurátora sa právne oddelenie naďalej pridržiava názoru, že pri schvaľovaní odpredaja akcií BVS mesto Senica postupovalo v súlade s platnou právnou úpravou. (Jankovičová)

 

Pán Dostál chcete vystúpiť, alebo si počkáte na reakcie poslancov? Nech sa páči, nemáte problém, rokujeme v slovenskom jazyku, nemáme problém. (Parízek)

 

 

Ďakujem za možnosť vystúpiť, ktorá mi našťastie vyplýva zo zákona, inak by som tu pravdepodobne nevystúpil. Prišiel som sem, aby som podporil návrh prokurátorky, zrušenie uznesenia o prevode akcií BVS. Rozhodnúť o zrušení uznesenia môže mestské zastupiteľstvo alebo súd. Súdy sú pre tých, ktorí nechcú dobrovoľne dodržiavať zákon. Ak má samospráva záujem rešpektovať zákon, tak by mala vyhovieť protestu prokurátora a predmetné uznesenie zrušiť. Nie zriedka sa stáva, že tí, ktorí spravujú cudzí majetok si nepočínajú tak zodpovedne, ako tí, ktorí spravujú vlastný majetok. (Dostál)

 

Myslím si, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva by mali mať možnosť vystúpiť aj obyvatelia mesta. Aj obyvatelia mesta by mali mať možnosť vyjadriť svoj názor na to, čo sa deje na zasadnutiach zastupiteľstva. Nehovorím, že občianski aktivisti majú rozhodovať, ten mandát máte vy, poslanci. Ale občania majú mať možnosť sa vyjadriť, nie len raz za štyri roky. Špeciálne, ak sa zaoberáte prípadom, protestom prokurátora, ktorý bol podaný na základe podnetu občana, ktorý sa dnes dožadoval vystúpiť. (Dostál)

 

 

Ďakujem poslancovi Národnej rady, že vyzýva na dodržovanie zákona a hneď vzápätí povie, že mohli by sme ho nejakým spôsobom obísť a nerešpektovať. Zákon presne hovorí, akým spôsobom môže zastupiteľstvo dať občanovi slovo. My sme túto možnosť vždy dodržiavali. Ale v tomto prípade, ak pán Kalman pošpiní..., napísal všetkým, čo povedať chcel, aj čo nechcel. (Parízek)

 

Urážajú ma tie pamflety, ktoré občianski aktivisti rozposlali do schránok. Robia z nás špinavých kšeftárov. Čo som ja kedy aký špinavý kšeft urobila? 44 obcí predalo akcie za obdobnú cenu. To boli všetko nevedomí, sprostí ľudia? Ja si myslím, že na to právo nemáte. Nemám dôvod niečo tajiť, za niekoho sa skrývať, alebo poslušne konať, ako píšete. Zdržím sa hlasovania. Ja si za svojím stojím, ale preto, že si vážim naše zákonodarstvo a že si vážim aj našu prokurátorku, nebudem proti nej, ale nebudem s ňou ani súhlasiť. Som za to, aby to išlo k súdu, nech on rozhodne, kto má pravdu. Keď súd nerozhodne, ako sme navrhli, tak určite nebudem vypisovať pamflety a nebudem ohovárať, len preto, že nevyhrám. Ja som si demokraciu predstavovala inakšie, že je o vzájomnej diskusii, kde si môže povedať každý svoj názor, a o výsledku rozhoduje hlasovanie. (Wágnerová)

 

 

Treba vysvetliť našim voličom, s akými problémami zápasí samospráva. Kapitálové výnosy do rozpočtu mesta sa nenapĺňajú. V takomto období je ťažké hľadať optimálne riešenie, ktoré hľadajú dva samosprávne orgány. Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Príjem z predaja akcií bol v rozpočte mesta. Mesto hľadalo akékoľvek spôsoby naplnenia základného výkonu komunálnej funkcie. Aby sa v meste kosilo, aby sa svietilo, aby sa vyvážal komunálny odpad, aby sa vytvorilo prostredie pre oddych občanov, aby bola zabezpečená bezpečnosť občanov atď. Odkiaľ tie prostriedky získať, keď toky nejdú tak, ako by mali ísť? Ako by ste riešili problematiku Technických služieb, ktorým nie sme schopný uhradiť niekoľko faktúr v hodnote x miliónov? Hľadáme zdroje financovania. (Krajči)

 

 

Nie som odborník na všetko, vždy si nechám veci vysvetliť. Nemôžem zmeniť svoje názory pod tlakom, alebo vyhrážkami. Keby som teraz zmenil svoj názor, tým pádom vyslovím nedôveru všetkým právnikom, ktorých máme na meste, a tých je teda dosť. Ak by som sa vyslovil ináč, vyslovím nedôveru prokuratúre a to si nemôžem dovoliť. (Mikula)

 

Som za to, aby rozhodol súd. Nech sa spoja aktivisti s mestom a zavládnete tu troška pokoja. (Grimm)

 

 

Vravíte primátor, že sa tým zaoberáme od roku 2004, a potom to dáme na prvé zasadnutie nového zastupiteľstva bez prerokovania v komisiách s odborníkmi ako prípad osobitného zreteľa. Na jeseň 2010 ponúklo mesto Skalica samotnej BVS sumu vyše 4 €. My sme neskôr súhlasili so sumou 1.85 €. Nejednali sme ako správni hospodári, nebola snaha o vyjednanie lepšej ceny. (Vyletelová)

 

 

Môžete ísť aj sem, lepšie na Vás vidieť, aspoň Vás ľudia spoznajú. Lebo my máme Ondreja Dostála, kamaráta, a vždy si to mýlime. Nadávame mu, čo je zase proti čomu a on žije v Prahe. (Parízek)

 

Keď všeobecná právna úprava niečo všetkým umožňuje, ale špeciálna právna úprava, ktorá sa týka samospráv to zakazuje, nemôže potom samospráva takto postupovať. Musí rešpektovať aj jeden aj druhý zákon. Ak to nejaký zákon zakazuje, tak to robiť nemôže. Zákony nie sú preto, aby sa zastupiteľstvo jednoduchšie rozhodovalo o majetku mesta, ale aby majetok, ktorý patrí všetkým občanom bol chránený. (Dostál)

 

Nemám také skúsenosti s obecnou politikou ako moji predrečníci, ale viem sa sám rozhodnúť. Som svojprávny človek. Viem si urobiť názor na vec a zdržím sa hlasovania o proteste prokurátora. Dávam návrh na ďalšie uznesenie. Týka sa..., ale veď ja to prečítam a bude to všetkým jasné. Vzhľadom na zavádzajúce a klamlivé informácie pri predaji akcií BVS zo strany občianskych aktivistov a spochybňovanie cti a svedomia poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí hlasovali za predaj akcií BVS a primátora mesta navrhujeme poveriť primátora mesta, zabezpečiť prostredníctvom právnych úkonov, propagačnými a mediálnymi prostriedkami ochránenie dobrej povesti a mena poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Toto žiadam, takéto uznesenie, aby sme o ňom hlasovali. (Hutta)

 

Hlasovanie o zrušení uznesenia č.30 (predaj akcií BVS).

 

Za: 4 Blažková, Halašová, Vyletelová, Žúrek       Proti: 0         Zdržali sa: 16 Béreš, Blaško, Gembeš, Grimm, Hutta, Kaščák, Krajči, Krčmáriková, Miča, Mikula, Pastucha, Švec, Timeková, Včelka, Wágnerová

 

 

Návrh prokurátorky neprešiel a mesto nevyhovie protestu. (Parízek)

 

Hlasovanie o ochrane dobrej povesti poslancov.

 

 

Za:11 Beňa, Béreš, Gembeš, Hutta, Kaščák, Krajči, Miča, Pastucha, Timeková, Včelka, Wágnerová, Proti:3 Halašová, Vyletelová, Žúrek Zdržali sa:5 Blaško, Grimm, Krčmáriková, Mikula, Švec

 Návrh prešiel.

 

 

Aby sme to uľahčili súdu, aby nerozhodoval len o uznesení, v prípade, že by sme zrealizovali predaj, súd by mohol napadnúť okrem uznesenia aj samotný predaj. V tom prípade by prišlo k zrušeniu kúpnej zmluvy, prostriedky by sme vrátili, akcie by sa nám vrátili. Súd by sa musel zaoberať aj doterajšími predajmi akcií BVS. (Parízek)

 Zvolal som stretnutie všetkých politických strán, na ktorom boli zúčastnení aj niektorí aktivisti. Dal som pomocnú ruku, aby sme diskutovali a hľadali spôsoby riešenia. Reakcia je presne opačná. Kde sa podá ruka, tam sa odmietne. My budeme stále trpezliví, a určitým spôsobom tolerantní. (Parízek)

 Aj pán poslanec sa porúčajú? Ďakujeme veľmi pekne. Čakali sme, že keď už pán poslanec zavítal do Senice, že si pozrie celý priebeh rokovania, ale v poriadku. (Parízek)

 Je vidieť, ako ich zaujímajú ostatné veci. (Hutta)

 Návrh sme prerokovali a odporúčame ho schváliť. Aj keď mne osobne sa to do 22 hodiny moc nepozdáva. S tým už ale nič nespravíme. (Miča)

 Bohužiaľ, my nemôžeme zo zákona urobiť na jednej terase tak a na druhej inak. Môžeme urobiť iba jednotný termín. V určitých prípadoch môžu byť výnimky, ale nie v pravidelnom rytme. (Parízek)

 Exteriérové sedenie definujeme ako všetko to, čo je mimo uzavretý priestor. (Parízek)

 Ideme na dovolenku k moru, kde si chceme niekde príjemne posedieť. Domorodci tam tiež bývajú a my im tam sedíme pod oknami a debatujeme. (Blaško)

 Oni z toho žijú. (Parízek)

 Tu z toho podnikatelia tiež žijú. (Blaško)

 Za: 17 Zdržali sa: 2

 

Plat primátora, obľúbená téma, aj poslancov Národnej rady. (Parízek)

 Nakoľko plat primátora aj podľa starej úpravy bol ďaleko pod hranicou maximálneho platu, nebol dôvod, aby prišlo k zmene výšky platu primátora. Je tu predložený návrh vo výške 2963 € s účinnosťou od 1. Júna 2011. Použilo sa navýšenie základného platu vo výške 33 percent zo 70 možných. (Vrlová)

 Za: 17 poslancov

 Ďakujem za podporu. (Parízek)

 

 

70 až 80 percent ľudí žije z mesiaca na mesiac. Ak sa im zvýšia poplatky, nemajú šancu uniknúť. My nepôjdeme cestou prepúšťania zamestnancov. Nebudeme prepúšťať. Ale budeme robiť činnosti, ktoré sme si objednávali, prostredníctvom našich existujúcich ľudí. Aby sme nezničili celý športový systém, trénerov a športoviská budeme financovať cez CVČ. (Parízek)

 Toto mesto je neskutočne aktívne. Nemáme sa za čo hanbiť. My robíme jednu chybu, stále sa nevieme pochváliť, prezentovať. Necháme sa tlačiť len do nejakých invektív. Slováci majú božský dar, nepotrebujeme nepriateľov, vystačíme si navzájom. (Parízek)

 Keď niekto tvorí, robí aj chyby. Tomu sa nikto nevyhne. Ja radšej budem robiť chyby, než byť pasívny čakateľ. Nemám to v povahe. Budem sa snažiť, aby život v meste bol lepší. (Parízek)

 Nezisková organizácia Poliklinika by mala zmeniť svoju formu podnikania a fungovania. (Švec)

 

 

No, to je logický prvok, všetky zdravotnícke zariadenia prechádzajú na akciové spoločnosti. Aj my budeme musieť urobiť zmenu. (Parízek)

 Chcem poďakovať pánu riaditeľovi, aj celému vedeniu technických služieb za nekonečnú trpezlivosť a zhovievavosť voči mestu. Plnia si všetky svoje povinnosti napriek tomu, že mesto zatiaľ neuhrádza faktúry. (Parízek)

 Zatiaľ sme trpezliví, ale dlho to nebude platiť. Všetky finančné možnosti sú už vyčerpané. (Kaščák)

 Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh na predĺženie platnosti zmluvy o kontokorentnom úvere od Dexia banky vo výške 220 221 € na vykrytie nesúladu vo finančných tokoch s dobou platnosti jeden rok. Ručenie je formou bianco zmenky. (Parízek)

 Mne dvakrát do roka príde na návštevu brat a ja od soboty večera striehnem, aby som chytil jedno miesto. Keď v nedeľu príde, ja dám auto do garáže, aby on mohol zaparkovať. (Béreš)

 Ak by si chcel niekto niečo presadiť, nech sa páči. (Parízek)

 Kvetinku, stromček... (Blaško)

 

 

Ďalší bod je najzávažnejší. Vyplynul z niekoľkých skutočností. Dostávame od štátu veľmi výrazne ponížené finančné prostriedky. Ďalším výpadkom je nezrealizovanie predaja akcií BVS. Z minulosti sa nám ťahá nezrealizovaný predaj majetku v hodnote 2 milióny € a v roku 2010 sme dostali o jeden milión € menej na daniach. Kríza začína a bude pokračovať. Začína sa poukazovať na mestá, kde urobili opatrenia. Aj v našom meste sa budeme musieť naučiť hovoriť nie. (Parízek)

 Vybrali sme pohľadávky Technických služieb a firmy Hílek, ktoré tvoria dve tretiny nášho dlhu. Postúpime ich banke, ktorú si vyberieme súťažou. Rokovali sme so štyrmi bankami. Víťazná banka odkúpi pohľadávky, vyplatí Technické služby a firmu Hílek. Potrebujeme to vyriešiť časovo, rozumiete, časovo. My nemáme príjmy. (Parízek)

 Bude neskoršie ľadová plocha, zredukuje sa plaváreň, pozastavíme sprievodné akcie, pozastavíme vyplácanie fondu Pro Senica. Nebudú žiadne naplánované nákupy. Naznačujem centralizáciu nákupov. Máme veľa organizácií, ktoré budú nakupovať s centra, aby sa znížila cena. (Parízek)

 Odkúpenie pohľadávok bude zvyšovať úverové zaťaženie mesta, alebo to bude obchodný záväzok? (Vyletelová)

 Toto sa neberie ako úverové zaťaženie. Nechceme ho zvyšovať, lebo nevieme odhadnúť naše príjmy. (Parízek)

 Z ďalších opatrení, hovorím otvorene, v lete si pripravíme zoznam majetku, pozemkov, čo by sme uvažovali za možné predať. To určite urobíme. (Parízek)

 Kríza nenastala včera, ani dnes. Ja som dostala materiály na finančnej komisii, niektorí poslanci až dnes na stôl. Dosť neskoro na tak závažný materiál. Je to šité horúcou ihlou. (Vyletelová)

 

 

My by sme k tomu nepristúpili takým rýchlym spôsobom, keby sme mali príjem z predaja akcií BVS. My by sme materiál pripravili na september v pokoji, s predstihom, ale... Dva dni pred podpisom zmluvy o predaji akcií BVS, ktorý sme mali nachystaný, sme dostali protest prokurátorky. Museli sme to zastaviť. Výpadok 400 000 € nám narobil problém. Začali sme hľadať riešenia. Zatiahli sme ručnú brzdu už v lete, nečakali sme na september. (Parízek)

 Mne to ale pripadá, že peniaze s predaja akcií BVS sme chceli použiť trikrát. Dvakrát tam máme 400 000 € pre Technické služby a firmu Hílek. Bola informácia v TV Sen o zastavení akcií pre deti a plavárne kvôli akciám BVS. (Vyletelová)

 Treba si uvedomiť, že mi uvažujeme trošku inak. (Parízek)

 Pani Inžinierka, keby to bolo v septembri, tak by ste súhlasili? (Kaščák)

 Tu sa jedná o to, že som to dostala na stôl až dnes a nemám možnosť si to prečítať. (Halašová)

 Aha, beriem späť. (Kaščák)

 

 

Môžete sa zdržať, nemusíte hlasovať. (Krajči)

 Je to v časovej tiesni. (Parízek)

 Hlasovanie o postúpení pohľadávok   Technických služieb(do 461 329€), Hílek (do 476 740 €).       Za: 15      Zdržali sa: 3

 

Mám pripomienku zo školskej rady, či by sa dal od septembra posunúť o 5 minút príchod autobusu k II. ZŠ detí z Kunova, lebo meškajú na vyučovanie. (Blažková)

 Pán riaditeľ mal toto vedieť a rokovať so mnou. (Parízek)

 

 Jedenásti poslanci schválili uznesenie o ochrane dobrej povesti. Vôbec predložiť takéto uznesenie je nehorázna drzosť, varovný signál, že s demokraciou v našom meste nie je niečo v poriadku. Čo ma však veľmi zarazilo je počínanie nového poslanca p. Včelku, ktorý hlasoval za uznesenie o ochrane dobrej povesti poslancov, ktorí hlasovali za odpredaj akcií BVS. Nechápem, ako mohla utrpieť jeho dobrá povesť, keďže poslancom nebol ešte ani dve hodiny. Parízek má plné ústa šetrenia a škrtov, ale aby začal od seba, o tom môžeme snívať. Hanbiť by sa mali všetci poslanci, ktorí mu odhlasovali taký nízky, podhodnotený plat. Bude sa musiec naučiť žiť z mesiaca na mesiac, chudáčik. Škrtá sa však inde. Napr. na Borisovi Kovárikovi, ktorému po ukončení zmluvy novú neponúkli. Zaujímavé je, že pre (nebudem menovať), ktorý bol na zastupovaní sa peniaze našli.

 

 Parízek spomenul, že činnosti, ktoré si mesto doteraz objednávalo, budú robiť pracovníci mesta. Ja sa pýtam, čo tam robili doteraz, keď sa tieto činnosti objednávali?

 

 Ďalší úver by bol pre mesto likvidačný. Tak sa mesto rozhodlo k zaujímavému riešeniu. Technické služby a Hílek predajú svoje pohľadávky voči mestu banke, ktorá ich vyplatí a tá si potom bude dlh vymáhať od mesta. Jedná sa skoro o milión eur. A budú sa predávať pozemky, majetky, všetko čo sa dá, avizuje plán práce na leto Parízek.

 

 Je chvályhodné, že Parízek nemá v povahe byť pasívny. To, že aktívny blbec je horší ako triedny nepriateľ pochopili aj komunisti. Väčšina by sa už mala vzbúriť a povedať jasné nie úzkej skupine ľudí, ktorá svojim despotickým vládnutím terorizuje, kúsok po kúsku rozpredáva a morálne rozkladá toto mesto.

 

Ravando Mexa