Choď na obsah Choď na menu
 


Majetkové priznania verejných funkcionárov obce na internete nebudú

4. 12. 2009

3.12.2009

Na starostov a primátorov je v tomto smere krátky aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám.  ZMOS si totiž už pred niekoľkými rokmi dalo vypracovať v Úrade na ochranu osobných údajov analýzu. Úrad skonštatoval, že údaje o majetku sú osobnými údajmi, ktoré podliehajú ochrane.  ( Ak to bude vyhovovať im, bude osobný údaj aj číslo topánok.) 

Primátori a starostovia miest nechcú, aby im voliči videli do peňaženky.

Hoci tiež musia odovzdávať majetkové priznania , ich zverejnenie na rozdiel od ľudí z vysokej politiky zákon neprikazuje. Pokladnicami miest a obcí pritom tento každoročne pretečie takmer 3 miliardy Eur.  Sami od seba sú svoje majetky ochotní zverejniť iba niektorí radní páni.

Verejnosť sa preto nedozvie, či rastie majetok ich primátora  úmerne jeho súčasnému platu.  Alebo nesmie ?


Obrázok Poslanci dnes totiž odmietli návrh novely ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov z dielne opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR Stanislava Janiša a Jána Goliana (SDKÚ), ktorá zavádzala povinnosť zverejňovať majetkové priznania na internetovej stránke obce. Predkladatelia v návrhu žiadali, aby bol orgán, ktorému sa podávajú oznámenia, povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Osobné údaje verejného funkcionára sa mali zverejňovať v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva. Parlament nesúhlasil ani s druhou iniciatívou zaviesť väčšiu transparentnosť do zverejňovania majetkových priznaní verejných funkcionárov tentoraz z dielne nezávislého poslanca NR SR Gábora Gála. Jeho návrh novely ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mal sprehľadniť vykazovanie príjmov verejného funkcionára v troch formách.

ďalšie odkazy:

  V samospráve môžu politici utajiť všetko

 
SDKÚ chce, aby majetkové priznania starostov boli verejné

Gál: Nepravdivé majetkové priznania môžu trestať voliči .   aj  (video)

 

 
 Stanislav Janiš, poslanec NR SR:

 Prečo sú majetkové priznania primátorov a starostov neverejné ?

12-11-2009

Prečo predkladám novelu ústavného zákona ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov? Keď sa v roku 2004 prijal ústavný zákon ani sa nepamätám prečo zo zverejňovania majetkových priznaní vypadli obce a mestá.  Ale nebolo to dobré rozhodnutie. Samosprávy zostali mimo pozornosti verejnosti a primátor a poslanci rozhodujú o miliardách.

Ak má napr. zastupiteľstvo 31 poslancov tak pri 100% účasti stačí 16 poslancov aby v cca 60 tisícovom meste rozhodovali o miliardách. Pri menšej účasti na zastupiteľstvách je to ešte menší počet poslancov. Podľa dnes platného ústavného zákona odovzdané majetkové priznania starostov, primátorov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev zostávajú neverejné, uzamknuté v trezoroch.

Obce a mestá však dnes hospodária s ¾ príjmov daní z fyzických osôb a s daňami a majetkami v pôsobnosti obcí a miest. Hospodária s miliardami korún, obstarávajú množstvo tovarov, služieb a prác, predávajú majetok obcí. Za hospodárenie a nakladanie s majetkom obce je zodpovedný starosta (primátor) a zastupiteľstvá.

Nie je dôvod aby majetkové priznania starostov a primátorov zostali neverejné. Novela zákona ukladá povinnosť zverejňovať majetkové priznania aj obciam a mestám tým istým spôsobom ako sa zverejňujú majetkové priznania predsedu a poslancov vyšších územných celkov, funkcionárov vysokých škôl, poslancov NR, ministrov vlády a iných verejných funkcionárov. Novelu zákona, ktorá sprehľadňuje majetok verejných funkcionárov považujeme za jeden z nástrojov boja proti korupcii.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Treba

(Jožo Malý, 26. 2. 2010 22:42)

Treba počkať až ešte viac nakradnú. Potom nájsť zákonný dôvod a ich majetok zhabať v prospech štátu. Štátu vzali štátu vrátia. Tak sa to vždy robilo ,keď takýto vládli.