Choď na obsah Choď na menu
 


Blog P.Kalmana (zhrnutie)

13. 2. 2012

 

Onedlho budú mať vo svojej pošte poslanci Európskeho parlamentu a komisári Európskej komisie ďalšiu hodnotiacu správu CEE bankwatch network – medzinárodnej mimovládky – ktorá monitoruje využívanie a zneužívanie štrukturálnych a kohézneho fondu EÚ v strednej a východnej Európe (CEE). V práve

publikovanej správe

je mapovaných 33 kontroverzných projektov v siedmych štátoch s celkovými nákladmi 16 miliárd €. Slovensko je zastúpené v tomto nelichotivom zozname štyrmi projektmi. A ako jediný projekt koordinovaný samosprávou sme tam my. Senica. Tak sa nám to napokon podarilo. Ocitli sme sa v úžasnej spoločnosti.

 CEE bankwatch network vo svojej tlačovej správe hovorí o tom že: „EU fondy majú potenciál priniesť veľa dobrého krajinám CEE ale ak sa nič nezmení, tak prinesú aj značné spoločenské škody a škody na životnom prostredí. Európa si nemôže dovoliť robiť takéto škodlivé projekty... Peniaze nesmú byť premrhané na takéto hlúpe investície.“

 Sú tieto slová oprávnené?

 Senická radnica sa rozhodla, že prispeje svojou troškou k ochrane životného prostredia. Vypracovala teda projekt „Výstavba strediska na zhodnocovanie plastov“. Spočiatku výborná myšlienka sa postupne stávala fraškou. Mesto by znášalo všetky riziká spojené s čerpaním fondových peňazí a prevádzkovaním fabriky počas prvých piatich rokov. Všetky výnosy by plynuli zložitému konglomerátu firiem, ktoré by fabriku vyprojektovali, postavili, prevádzkovali a napokon od mesta aj odkúpili. Tento proces bol zabetónovaný rôznymi verejnými súťažami, nevypovedateľnými zmluvami a napokon aj hlasovaním poslancov Mestského zastupiteľstva.

 Niekedy v priebehu tohto zlého divadla podali dvaja občania Senice podnet na Okresnú prokuratúru, napísali list Ministerstvu životného prostredia SR a spolu s ďalšími začali burcovať Seničanov. Keďže mesto nedostalo nenávratný finančný príspevok vo výške 95% na výstavbu fabriky, tak ukončilo dohodou všetky zmluvy o výstavbe, prevádzkovaní aj budúcu kúpnu zmluvu. Avšak rozbehnuté kšefty sa ťažko opúšťajú, preto poslanci na návrh primátora odhlasovali postúpenie práv stavebníka na jednu z firiem zúčastnených na tomto obchode. Takže boj pokračuje ďalej.

 Občiansky aktivizmus

 Neviem aký veľký podiel má iniciatíva dvoch Seničanov na súčasnom stave. Dnes polícia skúma možné spáchanie trestného činu a NKÚ preveruje verejnú súťaž na výstavbu fabriky. Ale to nie je podstatné, veď čo už sa na Slovensku vyšetrilo za posledných 22 rokov? Podstatné je to že Senica je z tohto ekonomického podvodu za 10 miliónov € vonku. Druhou stranou mince sú problémy jedného z oznamovateľov, ktoré mu spôsobujú účastníci kšeftu.

 Takýchto príbehov je na Slovensku určite veľa. Nie všetky skončia tak ako tento. V drvivej väčšine prípadov sú tí ktorí upozorňujú na neprávosti šikanovaní, ohováraní, fyzicky zastrašovaní, aby dali pokoj a nepchali nos tam kam nemajú.

 Pomôžme takýmto občanom.

 Hovoria vtedy, keď my ostatní mlčíme.

 Sú aktívni vtedy, keď my ostatní nemáme čas.

 Títo ľudia nám ukazujú, že ak sa odhodláme niečo urobiť, tak môžeme veci meniť.

 

Pavol Kalman, nedeľa 12. februára 2012 10:48

 

 

 

 

 

7. 11. 2011

Vydojte to mesto do posledného centa – pokračujeme ďalej.

 

 

zdroj: pavolkalman.blog.sme.sk

Samospráva nemá nikdy peňazí nazvyš, najmä ak má „naplniť svoju samosprávnu funkciu“. To ale neznamená, že pre vyvolených nie je vždy dostatok peňazí. Takáto reality show pokračuje ďalším kolom aj v Senici. Občania zo súťaže o prvú cenu už dávno vypadli. Ba čo viac oni sa v nej ako súťažiaci ani nikdy neobjavili.

 

Vo svojom blogu som písal o prenájme parkoviska bez súťaže, o „oprave“ tohto parkoviska, tak aby malo väčšiu kapacitu a vyšší výnos pre nájomcu. Ale v Senici nič nie je také ako sa zdá.

 

Primátor Parízek hovoril o rozšírení parkoviska ako o oprave. Ale zdá sa, že rozšírenie parkoviska sa opravou nedá nazvať. Počet parkovacích miest sa totiž zvýšil minimálne o jednu štvrtinu pôvodnej kapacity. Zhotoviteľ prebudoval stojiská pre kontajnery na komunálny odpad. A čo je najpodstatnejšie, chodník pre peších nahradili parkovacie miesta. Podľa stavebného zákona to je dôvod na vydanie stavebného povolenia. Ale to by si vyžadovalo súťaž, pretože zhotoviteľ by zhotovoval stavebné dielo. V Senici nepotrebujeme súťaž, mohla by sa tým znížiť cena a to nikto nechce. A už od roku 2007 máme podpísanú zmluvu s Technickými službami, ktoré nám dodávajú akékoľvek opravy, tak načo súťaž.

 

Zdá sa tiež, že ani Parízkovi ani vedúcemu oddelenia výstavby MÚ Senica sa nedá veriť. Na priamu otázku poslankyne koľko stála „oprava“, odpovedal Ing. Sališ „Okolo 16 tisíc € so všetkými prácami, ktoré tam boli zrealizované“ (tu – tretia strana zápisnice z 3. riadneho zasadnutia MZ). Ale to nie je pravda. Cena stavebných prác za „opravu“ je 20.747,90 €, faktúra s prílohou je tu. Všetky stavebné práce boli vykonané v marci 2011, pretože už od 1.4.2011 je parkovisko prenajaté firme BDS Invest s.r.o.. Dosť veľká chyba. Alebo to nebola chyba? Veď zastupiteľstvo sa konalo 28 apríla 2011, takmer mesiac od ukončenia všetkých stavebných prác. Čo sa zmenilo? Čo Technické služby fakturovali na viac? Aké práce? Kde boli vykonané?

 

Nájomca parkoviska BDS Invest s.r.o. platí ročné nájomné vo výške 1.279,02 €. Ak by už mesto neinvestovalo ani cent do tohto majetku, tak sa vynaložené náklady vrátia za viac ako 16 rokov. Mesto dosiahne ročný výnos z jedného parkovacieho miesta 29,07 €. V budúcom roku sa zvýši poplatok za prenájom parkovacieho miesta pre obyvateľa Senice z 66 € na 100 €. Mesto teda v tomto roku inkasuje o 1.625 € menej ako by inkasovalo pri prenájme svojim obyvateľom bez prostredníka. V budúcom roku to môže byť dokonca 3.121 €. Už je načase aby sa senická reality show skončila.

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 11. 2011 Daniel, Daniel, Lémon, / Čáry, máry a poplatok za komunálny odpad bude vo výške ...

 

Toto je známe delenie peňazí z rozprávky Kocúr v čižmách. Dvaja bratia si delia zdedené peniaze a na začiatku delenia niečo dávajú aj svojmu tretiemu bratovi. Ako sa ale zmenšuje kopa určená na delenie, tak sa im zdá, že kôpka tretieho brata je predsa len pre neho priveľká. Preto si ju na záver rozdelia medzi seba. Veľkí bratia majú všetko, tretí nemá nič.

 

30. júna 2011 Senickí poslanci prerokovávali protest Okresnej prokuratúry proti nezákonnému postupu pri predaji 238.181 kusov akcií Bratislavských vodární a kanalizácií a.s. mestu Skalica, ktorý sa uskutočnil vo februári 2011. Vtedy poslanci odhlasovali predaj akcií v nominálnej hodnote 33,19 €/kus za cenu 2 €/ kus. Pri hlasovaní o proteste prokurátora sa nadpolovičná väčšina prítomných čestne a poctivo „zdržala“ pri hlasovaní. Tým zostalo v platnosti pôvodné uznesenie, ktorým bol predaj odsúhlasený. Primátor Parízek nelenil a 28. Júla 2011 podpísal s mestom Skalica zmluvu o prevode akcií. Skalica zaplatila v priebehu augusta celú kúpnu cenu 476.362 €.

 

Jedným z vrcholov tohto pamätného zastupiteľstva boli vystúpenia poslancov, ktorými obhajovali svoje rozhodnutie predať akcie za smiešnu cenu. Argumentovali tým, že ak sa v dnešnej ťažkej dobe nájde niekto, kto chce kúpiť mestský majetok, tak by sme mu ho mali predať. Ďalším argumentom bolo všeobecné vyhlásenie, že zastupiteľstvo doteraz „vždy majetok mesta chránilo, zveľaďovalo, zhodnocovalo, udržiavalo a užívalo“. Všetci poslanci s Parízkom na čele samozrejme konajú len s tým najlepším úmyslom. No a na záver zaznela osvedčená mantra „ak máme naplniť samosprávnu funkciu, tak hľadáme zdroje financovania“. A ihneď boli spomenuté záväzky mesta voči Technickým službám a.s. a iným veriteľom.

 

V priebehu roka 2010 narástli záväzky Senice z jedného milióna € na viac ako 3 milióny €. Z tohto hrozivého objemu boli najväčšími veriteľmi dve Senické spoločnosti – Technické služby a.s. a Hílek a spol. a.s.. Aj v tomto roku ich záväzky narastali, až sa každá z nich dopracovala k objemu pol milióna €. Keďže Parízek s poslancami „hľadali zdroje financovania samosprávnych funkcií“ oprávnene by sme sa mohli nazdávať, že peniaze z predaja akcií BVS budú použité na zníženie záväzkov mesta.

 

Aj boli. V dňoch 4 a 31 augusta 2011 mesto zaplatilo Technickým službám záväzky v celkovej sume 445.945,19 €. Firma Hílek a spol. a.s. dostala nulu. Na vyriešenie jej pohľadávok vymyslel Parízek postúpenie, ktoré nebolo doteraz realizované. Dlh vyrieši novým – vyšším dlhom. Zvýhodňovanie veriteľa? Kde nie je žalobca, tam nie je sudca.

 

Takže zo špinavých peňazí za predaj akcií BVS sme vyriešili aspoň jedného kľúčového veriteľa. Nie. K 30.9.2011 sú záväzky po lehote splatnosti voči Technickým službám vo výške 314.058,18 €. Naše mesto nie je schopné plniť záväzky z bežnej činnosti svojimi príjmami. Dokonca ani vtedy ak predáva majetok. Toto je systémová chyba. Tá sa nedá napraviť predajom majetku. Panie poslankyne, páni poslanci aký predaj odhlasujete na budúce? Pretransformujete polikliniku na akciovú spoločnosť a potom „výhodne“ predáte akcie? Tak ako ste to urobili v prípade Technických služieb a.s.? Okrem jednej administratívnej budovy nám už toho totiž v Senici veľa na predaj nezostalo.

 

Ocitli sme sa v rovnakej situácii ako svet okolo nás. Ideme riešiť zaplatenie súčasných dlhov budúcimi dlhmi. Ale črtá sa aj iná cesta. Zvýšenie všetkých komunálnych daní a poplatkov. Daň za trvalé parkovanie, zvýšenie platby za stravu detí v školách, zvýšenie poplatku za odvoz odpadu, zvýšenie dane z nehnuteľností a tak ďalej. Veď mesto musí naplniť svoju „samosprávnu funkciu“.

 

Už dlhšiu dobu je zrejmé kto je v Senici Daniel a Lémon.

 

Piermi sme všetci ostatní, ktorí sa na toto delenie skladáme. Pavol Kalman, nedeľa 13. novembra 2011 10:30

 

 

 

 

Čáry, máry a poplatok za komunálny odpad bude vo výške ...

 Vo štvrtok 24.11.2011 sa bude konať 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici. Jedným z bodov, ktoré budú senickí poslanci prerokovávať bude aj výška miestneho poplatku za komunálny odpad. Mestská rada predložila dva návrhy, dve zvýšenia. Buď na sumu 25,30 € ročne alebo 27,25 € ročne. Súčasná výška poplatku je 22,04 €/rok/občan. Nárast poplatku bude teda buď 14,8 % alebo 23,6 %. Ako sa mesto dopracovalo k týmto číslam?

 V dôvodovej správe jej autor konštatoval, že poplatok zostal zachovaný na rovnakej úrovni počas posledných troch rokov a ďalej citujem: „Pri vypracovaní návrhu poplatku pre rok 2012 sme vychádzali zo skutočných nákladov v roku 2011 v období január – september, posledný štvrťrok je odhad. ... Návrh výšky poplatku je vypočítaný z výšky predpokladaných nákladov k aktuálnemu stavu počtu obyvateľov, čo predstavuje na každého občana 25,28 € za rok“.

 V akej výške sú predpokladané náklady a z čoho sa skladajú nie je v dôvodovej správe ani slovo. Posledná úprava poplatku sa uskutočnila od roku 2009. V tom čase bol jeho medziročný nárast 8,4 %. Historicky najvyššia produkcia komunálneho odpadu bola v roku 2008. Vtedy sa vyviezlo 5.723 ton odpadu. Odvtedy produkcia komunálneho odpadu v Senici klesá. V tomto roku mesto predpokladá vývoz odpadu v objeme 5.482 ton. Odhad na budúci rok je v rovnakom objeme. Takže nárast poplatku z dôvodu vyššieho objemu odpadu nepripadá do úvahy. Skôr by sme mohli predpokladať jeho pokles. Menej odpadu = menej nákladov na jeho spracovanie. Druhou stranou mince je samozrejme zvyšovanie všetkých vstupných nákladov, ktoré súvisia so spracovaním odpadu. Tento nárast sa dá pomerne presne vyjadriť mierou inflácie. Inflácia bola v roku 2009 (podľa NBS) vo výške 0,9 %, v roku 2010 0,7 % a predpoklad na rok 2010 je vo výške 4,3 %. Ak teda vezmeme do úvahy infláciu počas troch rokov, kedy sa nezvyšoval poplatok, tak sa dostaneme k zvýšeniu 5,98 %.

 Takže zvýšenie poplatku o 14,8 % sa nedá odôvodniť ani nárastom množstva spracovaného odpadu – opak je pravdou, ani nárastom inflácie.

 Potom je na mieste otázka prečo je nárast taký vysoký. Znovu sa dostaneme k vete „návrh výšky poplatku je vypočítaný z výšky predpokladaných nákladov“. Čierna diera.

 Zber a spracovanie odpadu vykonávajú Technické služby Senica a.s.. Citujem z dôvodovej správy: „TS Senica ... nám poskytli podklady, na základe ktorých je potrebné prehodnotiť aktuálnu výšku poplatku. Pre rok 2012 bude upravená cena za vývoz komunálneho odpadu pre všetky typy nádob o 6%“.

 Zaujímavé, takže odplata pre dodávateľa je dohodnutá skôr ako výber peňazí od obyvateľstva. Jasné, veď zvýšenie poplatkov sa ľahšie pretláča, ak je už odsúhlasené zvýšenie fakturácie pre dodávateľa služby. Logicky tým vzniká nedostatok zdrojov. Ibaže TS Senica „chcú“ zvýšenie len o 6 %.

 Čo bude teda financované zo zvyšných 8,8 % nárastu poplatku? Alebo inak komu a kam pôjde 38.800 € budúci rok?

 Z predchádzajúcich rokov sú nedoplatky za odpad vo výške 180.229,89 €. Možno by stálo za to, keby sa ľudia ktorí sú zodpovední za výber daní a poplatkov v našom meste, viac venovali neplatičom. Potom by mestská rada nemusela predkladať takéto šialenosti.

 A čerešnička na torte – pridaná hodnota pre občanov Senice. V tomto návrhu sa redukuje rozloženie platieb za odpad v priebehu roka. Až doteraz mohol občan zaplatiť poplatok v danom roku v štyroch splátkach. Nový návrh tento počet redukuje na dve.

 Pavol Kalman, nedeľa 20. novembra 2011 12:10

 

 

 

 

5. 10. 2011 P.Kalman, predkladá MsZ návrh úsporných opatrení

 

.

 

 

 

30. 1. 2011 P.Kalman - ODPREDAJ AKCIÍ

 

Dobry den vsetkym,

Vcera poobede sa objavil oznam na uradnej tabuli mesta Senica: -odpredaj-akcii-v-spolonosti-bratislavska-vodarenska-spolonos-as Senica vlastni od zalozenia BVS 238 181 akcii – pri zalozeni BVS boli akcie rozdelene medzi mesta a obce, na ktorych uzemi BVS podnika – dodava vodu. Nominalne cena akcie je 33,19 € (1000 Sk).

Parizek doteraz nepredlozil rozpocet na tento rok – plati provizorium. Nikde nie je informacia na co chce pouzit vynos z predaja. Nikde nie je informacia za aku cenu chce akcie predat. O BVS maju dlhodobo zaujem francuzi, nemci, rakusania ... Cena akcii bude urcite rast – vsetok zisk z minulych rokov sa reinvestoval. Akcie BVS su posledny hodnotny majetok, ktory Senica vlastni. Interpelujte svojich poslancov, preco Senica predava tento majetok? Na co vyuzije zdroje, ktore takto ziska? Za kolko chce akcie vlastne predat?

HLAVNE – ziadajte svojich poslancov, aby vobec nehlasovali o tomto predaji na zasadnuti MsZ, ktore ma byt 10.2.2011.

NEMAME DOSTATOK INFORMACII.

Dakujem Palo Kalman

 

Dobry den vsetkym,

Po vcerajsich konzultaciach vam zasielam dalsie informacie. Predaj akcii pojde podla zakona 138/1991, §9a, odstavec 8 pismeno e. e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. §9a hovori o tom kedy nie je potrebne vypisat – verejnu obchodnu sutaz, dobrovolnu drazbu, ocenit predavany majetok posudkom.

TAKZE NA AKCIE NEEXISTUJE VYPRACOVANY POSUDOK. STACI AK 3/5 POSLANCOV ZAHLASUJU A CENA AKCII MOZE BYT AKAKOLVEK.

Senica vlastni 238 181 akcii, nominalna hodnota akcie je 33,19 €, to znamena, ze nominalna cena vsetkych akcii urcenych na predaj je 7.905.227,39 € to je 238.152.288, 30 Sk BVS vsetok zisk od roku 2003 reinvestovala naspat do spolocnosti. Vlastne imanie BVS sa od roku 2003 do roku 2009 zvysilo o 68 mil. € to je viac ako 2 miliardy Sk. Teda je iste, ze sucasna hodnota akcii BVS MUSI BYT VYSSIA AKO 33,19 €, alebo 1000 Sk.

Teraz zle spravy. Tento zamyslany predaj je robeny ako cez kopirak. Minuly rok chcela Skalica kupit viac ako 8% akcii BVS od Bratislavy . Navrhovana cena za akciu bola 4,71 €. Ak by Parizek navrhol takuto cenu, potom by bola predajna cena akcii 238 181 * 4,71 € = 1.121.832,51 €. Takze od nominalnej ceny by to bolo nizsie o 6.783.394,88 €, to je 204.356.554,10 Sk. Nikdy v historii Senica nepredavala majetok v takejto hodnote.

Posunte tieto informacie svojim poslancom – mimochodom ziadny z nich o tomto zamyslanom predaji nevie (teda je pravda, ze som sa nepytal nezavilych a poslancov za SMER) – ziadne materialy na MsZ, ktore bude 10.2.2011 este nedostali.

Zatial Parizek urobil vsetko co podla zakona urobit mal – od 26. Januara je predaj uverejneny na uradnej tabuli mesta. Musi tam byt uverejneny 15 dni, co bude splnene 9.2.2011. A 10.2.2011 budu poslanci hlasovat o predaji. To uz bude stacit aby 15 poslanci zahlasovali za predaj a je to vybavene. Palo kalman

 

 

Poz.: Skalica skupuje akcie BVS, na kúpu si musí požičať

 

 

 

14. 11. 2010 Ako Senica zostala bez svojho srdca

zdroj: sme.sk, facebook

Včera, v piatok 12. novembra, dva týždne pred komunálnymi voľbami, sa uskutočnilo Stretnutie kandidátov na primátora Senice s občanmi, alebo ak chcete, "okrúhly stôl". Išlo o prvú akciu tohto charakteru na území Senice (veď v predošlých voľbách bol víťaz vždy vopred jasný), v okolitých mestách to má vraj dlhšiu tradíciu. Ak mám pravdu povedať, takmer nič ma na tejto diskusii neprekvapilo - o tom, že pán primátor Parízek (v kampani vystupujúci ako "Srdcom Seničan") sa nezúčastní sa písalo už vopred na internete, a v publiku boli prevažne seniori (ktorí museli byť z neúčasti svojho obľúbeného primátora značne sklamaní). Niektorí kandidáti síce pochválili aj účasť mladšej generácie v publiku, avšak moji rovesníci (dvadsiatníci) sa pri približne 300-člennej účasti dali spočítať na prstoch oboch rúk. Inak sa diskusie zúčastnili štyria ostatní kandidáti - Branislav Grimm (NEKA), Pavol Kalman (SDKÚ-DS, SaS, KDH), Jozef Kavecký (NEKA) a Vladimír Kostelný (NEKA).

Jediné prekvapenie (a hneď nepríjemné), ktoré som počas diskusie zažil bolo, že žiadna diskusia sa nekonala. Program bol rozdelený do piatich, či šiestich tematických okruhov, v ktorých mal každý kandidát 3-minútový priestor na predstavenie svojich plánov. Čiže žiadna diskusia, žiadna konfrontácia názorov (tá prišla až na konci, keď dostali priestor na svoje otázky diváci), kandidáti si tak povedali svoje, čo si dopredu pripravili a nikto nemohol zostať zaskočený. Avšak, na svoje si prišli milovníci monológov, ktoré v Senici spopularizoval súčasný primátor. V jednom vydaní Senických novín (TV Sen) môžeme vidieť primátora organizujúceho posedenie pre dôchodcov, primátora hostiaceho veľvyslankyňu Salvadoru, primátora oslavujúceho 85. výročie senickej hádzanej, v druhom vydaní je pre zmenu primátor opravujúci II. základnú školu, či primátor zriaďujúci sociálny taxík. Práve tu by sa mala zmeniť legislatíva, aby lokálne televízie platil štát a nie mestá, keďže nielen v Senici slúžia akurát tak na propagáciu súčasného vedenia. Nezávislé (relevantné) médium tu tak skoro nevznikne.

Ak by som mal povedať niečo k samotnej "diskusii", tak by som vyzdvihol, že kandidáti sa k sebe správali korektne, korektné bolo aj publikum - obzvlášť ma prekvapili seniori sediaci v prvých radách, ktorých som v úvode upodozrieval, že sú sympatizantmi nezúčastneného primátora, avšak potleskom dokázali oceniť aj ostatných kandidátov, hlavne keď sa väčšina z nich chválila svojimi vnúčatami (taká zmysluplná diskusia to bola). Najpresvedčivejším dojmom pôsobil pán Kostelný, Pavol Kalman zaostal za očakávaniami, avšak k daným témam sa vyjadroval vecne, Branislav Grimm predviedol vyjadrovacie schopnosti nehodné primátora okresného mesta (čiže v prípade jeho zvolenia by v tomto ohľade nenastala žiadna zmena), pán Kavecký by sa najradšej pri každom tematickom okruhu vrátil k doprave (ale treba uznať, že aspoň túto tému mal v malíčku). Vyjadrovať sa k výkonu moderátorky programu - Bibiány Ondrejkovej nemá veľký význam, bolo vidieť, že politickú diskusiu vedie prvýkrát a pre jej dobro dúfam, že aj posledný (ako správne poznamenal kamarát sediaci po mojej ľavici - Bibiána nie je Štefan Hríb).

Príjemne som bol prekvapený negatívnym naladením väčšiny publika voči súčasnému primátorovi Parízkovi, ktorý asi vedel, prečo neprišiel. Po tých dvanástich rokoch by bolo potrebné skladať účty. Divákov zaujímali kauzy, ako škandalózny predaj Technických služieb, zmluva so Sariom, či občiansky zmarená plánovaná spaľovňa. Búrlivé reakcie divákov tlmila Bibiana Onrejková, ktorá sa viackrát prázdnej stoličky primátora Parízka zastala. Všetci zúčastnení kandidáti dostali divácku otázku, či sú v prípade ich zvolenia pripravení podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa (v skutočnosti na známeho), ak sa podozrenia z porušenia zákona pri predaji Technických služieb potvrdia. Väčšina kandidátov odpovedala zdržanlivo.

Ak sa mám pozastaviť pri kandidátoch Grimmovi a Kostelnom, vážne pochybujem o úprimnosti ich kandidatúry, keďže asi ani oni sami neveria, že by mohli byť zvolení. Vyvstáva tak otázka, či ich kandidatúra nemá iba jediný účel - a to roztrieštenie "neparízkovských" hlasov, aby tak bola vydláždená cesta súčasnému primátorovi k opätovnému zvoleniu. Pán Kavecký bude asi rád aj za obhájenie jednej tisícky hlasov z predošlých volieb, avšak v komunálnych voľbách platí väčšinový systém - víťaz berie všetko a tak mu v konečnom dôsledku budú tieto hlasy nanič. Totiž, pri dnešnej nálade voličov voči osobe pána Parízka by v prípade iba jedného silného protikandidáta bol s najväčšou pravdepodobnosťou porazený. Jediným takým kandidátom sa môže stať Pavol Kalman, ktorý kandiduje za koalíciu SDKÚ, SaS, KDH (čiže bude mať za sebou aj značnú časť mestského zastupiteľstva), ktorá v júnových parlamentných voľbách v Senici dostala 3910 hlasov, naproti čomu SMER, ktorý Parízka podporuje, dostal 3099 hlasov (čo je koniec koncov Parízkov konštantný volebný výsledok- toľko získal v primátorských voľbách pred 4mi rokmi, a 2500 hlasov získal vo voľbách do VÚC minulého roku). Dalo by sa namietať, že parlamentné voľby sú niečo iné, ako komunálne, že tam sa hlasuje skôr podľa konkrétnych osôb a nie podľa straníckej príslušnosti, avšak tieto voľby nesú podobný étos, ako posledné parlamentné - zbavenie sa nežiadanej osoby na čele. Pre Senicu by to síce znamenalo, že by prišla o svoje srdce, ale podľa mňa by to prežila a v konečnom dôsledku by jej to prospelo.

27. novembra to máme vo svojich rukách - dokážme, že je v našich silách poraziť konštantu 3000 verných. Senica potrebuje celého človeka, nielen srdce !

P.S. Výzvu adresujem hlavne nám, mladým, keďže v kruhu seniorov je už asi dávno rozhodnuté. Príďme o to vo väčšom množstve, keďže sa hlasuje o našej budúcnosti, nie o ich !

 AUDIOZÁZNAM na stiahnitie - 2  3  4

 

 

 

. viac foto

 

 

 

18. 10. 2010 Blog P.Kalmana: Nedali by ste si nejaký pozemoček?

zdroj:http://pavolkalman.blog.sme.sk

 

V dvoch predchádzajúcich blogoch som popísal, ako sa nenápadne stratilo z majetku mesta 51% akcií Technických služieb Senica a.s. a o zabezpečení fakturovania na nasledujúcich 10 rokov. Poskočme teda v čase do 10. apríla 2008. Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom 10. Zasadnutí prerokúva v bode 17 predaj pozemkov.

Predávajúcim je mesto Senica, kupujúcim sú staré známe TS Senica, a.s.. Nadobúdateľ pripravuje výstavbu kompostárne a má záujem vybudovať stredisko, kde sa bude komplexne spracovávať odpad – dôvodom je najmä naplnenie mestskej skládky TKO v r. 2008. Zámer predkladá riaditeľ TS Senica a.s., ktorý je zároveň mestským poslancom. Za mesto Senica vyjednáva s kupujúcim primátor. Vyjedná cenu 50 Sk/m2. Výmera pozemkov 140 000 m2. Aká je vtedajšia cena za predaj pozemkov pre podnikateľov? 500 Sk/m2. Máme skrátka dobrého vyjednávača. Búrlivá debata vyústi napokon do schválenia uznesenia, že materiál bude stiahnutý z rokovania zastupiteľstva. Kričím BRAVO trinástim poslancom.

Ďalší skok v čase. 18 jún 2009, 17. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, bod 6. Vyjednávač spolu s riaditeľom TS Senica a.s. a mestským poslancom v jednej osobe bojujú za nový predaj pozemkov. Kupujúci už nepotrebuje 14 hektárov, budú mu stačiť aj 4,2 hektára a cena môže byť aj 100 Sk/m2. Čo tam bude? Kompostáreň, závod na spracovanie plastov – kapacita 12 000 ton ročne a ešte niečo čo bude súvisieť so spracovávaním odpadu – bude to také senické ekologické centrum – skvalitníme si životné prostredie. Žiaľ teraz už nekričím bravo, poslanci schválili predaj. Počas tohto zasadnutia ešte rýchlo schválili zmenu územného plánu a môžeme začať stavať.

Ako to dopadlo? V marci 2010 predkladá mesto Senica zámer Katalitická depolymerizácia plastov. V máji 2010 predkladá firma DEVIS s.r.o. zámer na vybudovanie recyklačného centra – spracovávanie stavebného odpadu, kapacita 35 000 ton ročne. Na pozemkoch, ktoré ešte aj dnes vlastnia TS Senica. Všetky inžinierske siete, s veľkými rezervami, vybuduje mesto. A čo má z toho obyvateľ Senice? Ak už nič iné, tak k týmto dvom fabrikám bude ročne prichádzať najmenej 10 000 nákladných vozov. Senica ešte nemá obchvat – a čo. Nákladné vozy budú musieť jazdiť cez Čáčov až do centra – a čo. Senica vyprodukuje len 1 800 ton stavebného odpadu ročne – a čo.

Myslíte si, že je to zlodejina? POZOR, všetky kroky boli urobené v súlade so zákonom. Za koľko ste si kúpili pozemok pod svoj nový rodinný dom?

 

 

 

6. 10. 2010 Blog P.Kalmana: Čo je doma to sa počíta.

 

zdroj: http://pavolkalman.blog.sme.sk

V blogu o predaji Technických služieb Senica a.s., som stručne opísal genézu predaja 51 % akcií TS Senica. Jeden by sa nazdal, že tam to skončí. Ale s jedlom rastie chuť a je potrebné zabezpečiť aby mal nový vlastník istý príjem na čo najviac rokov.

 Takže po úspešnom prevode akcií na nového nadobúdateľa, výmene členov predstavenstva a členov dozornej rady začína nový londýnsky manažment podnikať. Mesto Senica vypíše a dňa 12.7.2006 uverejní vo Vestníku verejnú súťaž „Komplexné služby pre mesto Senica“. Komisia 24.8.2006 otvorí obálky s ponukami uchádzačov a v ten istý deň vyhlási víťaza súťaže, ktorým sa stali Technické služby Senica, a.s.. Úplne zaslúžene, veď druhý – a jediný ďalší uchádzač A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o. dal ponuku, ktorá bola vyššia o 40,8 % - o viac ako 11 miliónov korún.

 Mesto Senica teda oprávnene podpisuje dňa 1.10.2006 s víťazom súťaže Zmluvu o dielo a Zmluvu o poskytovaní služieb a prác. Má to len zopár háčikov. Podpísaná Zmluva obsahuje aj dodávku prác, ktoré neboli predmetom súťaže a jej obsah nie je taký, aký by mal podľa súťažných podmienok byť. Ale to nikomu nevadí. Takže od 1.1.2007 začínajú TS Senica dodávať služby podľa novej Zmluvy. Znovu zopár čísel - tržby obsahujú výnosy i od iných subjektov, nie len od mesta Senice:

Celkové tržby technických služieb

2004 - 48,2 mil. Sk      2009 -  72,5 mil. Sk

 

Tržby divízie odpadov    

2004 -  25, 7 mil. Sk      2009 -  38 mil. Sk

 

Divízia verejnej zelene a komunikácií

2004 -   9,2 mil. Sk       2009 -  20,6 mil. Sk

 

V tom údržba MK     

2004 - 1,3 mil. Sk     2009 -  8,3 mil. Sk

 

Som Vám dlžný ešte najpodstatnejšiu informáciu. Zmluva je podpísaná na dobu určitú a je platná od 1.1.2007 do 31.12.2016. Naozaj nechápem prečo v našom meste nepodniká viac ľudí.

 

 

 

 

28. 9. 2010 Blog P.Kalmana: V Senici sa nám prihodila taká vec

zdroj: http://pavolkalman.blog.sme.sk

 

 
Primátor nám predal Technické služby mesta Senice. Spoločnosť, ktorá fungovala od roku 1998. Pre mesto vykonávala obslužné práce – odvoz komunálne odpadu, údržba verejného osvetlenia, kosenie trávy .. Všetko činnosti, ktoré treba vykonávať neustále. Firma mala vždy zisk, ktorý osciloval okolo nuly. Nikto ju do zisku netlačil – veď zisk by mala len za predpokladu zvýšenia tržieb – čo by v konečnom dôsledku zaplatili občania Senice. Samozrejme prichádza do úvahy aj zníženie nákladov, ale znižujte platy, ktoré boli v roku 2002 na úrovni 11 123 Sk mesačne.

Niekedy v roku 2004 ktosi vymyslel, že Technické služby by mali prinášať výraznejší zisk do mestského rozpočtu. Poslanci začali nad tým rozmýšľať a čuduj sa svete ku koncu roka sa vynorila firma až hen z Londýna, ktorá povedala, že kúpi podiel v našej mestskej firme a postaví ju na nohy. Potom to už išlo raz na raz. Vo februári 2005 odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo vstup investora do spoločnosti a transformáciu spoločnosti z formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Všetko bolo hotové za pár mesiacov a v novembri bola slávnostne podpísaná zmluva o prevode akcií medzi mestom Senica a spoločnosťou NUTRAN PROMOTIONS LIMITED. Cena za prevod 51% akcií bola 510.000,00 Sk. Zdá sa Vám to málo? Aj mne.

Zopár čísel:

Zisk Technických služieb Senica a.s. v roku 2005 bol 3,012 mil Sk. Ku dňu prevodu akcií mali TS Senica na svojich účtoch približne 9,5 mil. Sk a vlastnili majetok v zostatkovej hodnote približne 4 mil. Sk, nemali žiadne úvery. Od roku 1998 do roku 2004 mali TS Senica sumárny zisk 1,3 mil. Sk. Od roku 2005 do roku 2009 mali TS Senica zisk 16,6 mil. Sk.

Takže títo chlapíci z Londýna to v našom vidieckom meste riadne roztočili a ukázali nám ako sa robí biznis. Ale kdeže, riaditeľ je ten istý ako v roku 2004, primátor nám sedí v predstavenstve a zabezpečuje záujmy mesta. Nič sa nezmenilo, len prašule už plávajú do iného kanála.

Čítajte viac: http://pavolkalman.blog.sme.sk/c/242621/V-Senici-sa-nam-prihodila-taka-vec.html#ixzz10xEVQWyO

 

 

Poznámka:

A na tieto ich zisky(NutranP.L.) sa skladáme my všetci . Je prirodzené ak spoločnosť má zisk zo svojej činnosti. Ale na tomto je smutné , že mesto je prostredníkom vo vycuciavaní občanov a samo sa tým zadlžuje a zadlžuje ... a zadlžuje i nás.. Zrejme to je každému jedno, tak ako to bolo každému jedno a nikoho nezaujíma...lo kto je za Nutram Promotiom Limited keď im mesto predávalo 51% TS. A vraj to nevedia do dnešných dní. Hahaha!!! Smejem sa hlasno.