Choď na obsah Choď na menu
 


hotel BRANČ

6. 8. 2009

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

odkObrázok ObrázokObrázok az na audio

Tak takto obhajovali poslanci VUC Trnava svoje hlasovanie za odpredaj učňovského strediska hotela Branč.

V krátkosti vám prikladám zopár fotografií, aby ste si urobili predstavu o tom aké to boli zdevastované, nevyhovujúce priestory. Je však pravda že objekt bol hlavne z vonku zanedbaný, v reštaurácii a na poschodí zatekalo, ale uvedomte si, že všetko hmotné potrebuje údržbu a renováciu.

(Nie je možné ak napríklad dnes dáte niekomu do správy k užívaniu škodovku, o pár rokov pri kontrole sa budete zhrozene diviť že nie je stále v rovnakom stave ako pred rokmi, alebo prečo to už nie je aspoň BMW ?! )   Ale na to treba peniaze.  Za tie roky čo SOŠ patrí pod VUC Trnava, nedostala škola na renováciu ani korunu. Tak čo očakávali? Pritom podobná (menšia) škola v Holíči dostala niekoľko miliónov.   Prečo asi?  K tomu sa vrátim neskôr.  

 

 Mńa však poburuje najmä to, ako v tom príspevku všetci žvascú že žiaci si zaslúžia lepšie podmienky, ako sú schopní zriadiť lepšie a kvalitnejšie, lacnejšie priestory. Ja som však presvedčený že niekto mal prioritný záujem na tom, aby SOŠ opustila priestory hotela  a ten sa následne predal. Kto profitoval ... ? Alebo ešte len bude? Nakoľko noví majitelia ešte stále vraj nie sú majitelia.   

 Pochybnosti o serióznosti poslancov vo mne budí fakt, že po predaji hotela sa nikto nezaujímal kam sa presunie stredisko v ktorom praxovalo nieloľko sto žiakov, kde nastúpia v septembri. Nakoniec škola dostala pár provizorných priestorov, ktoré bude môcť využívať však len pár rokov. (restaurace Malina)

Tak som zvedavý ako to bude "finančne efetivnejšie", keď v stredisku Branč boli sústredení žiaci takmer všetkých  odborov a  teraz budú roztrúsení po celej Senici.

Neviem či som tak naivný lebo neznalý, ale pri počúvaní toho príspevku s poslancami by som vedel na všetko argumentovať.

Napríklad im vadí že stredisko už dávno nie je hotel. Booooože!!! Tak strhneme tabulu z budovy a učňovské stredisko hotel Branč sa premenuje na uč.stredisko Branč.

Že uč.stredisko by nemalo poskytovať reštauračné, kadernícke, ... služby ? Ale môžu!  Čo nie je zakázané, to je povolené!!

Uč. stredisko môže poskytovať ataké služby rovnako, ako páni poslanci môžu zastávať súčasne niekoľko poslaneckých funkcií a ešte aj podnikať v niekoľkých firmách. To by nemali!

Ďalej, správca budovy teda riaditeľ školy budovu údajne neoznačil ako nadbytočnú a s predajom nesúhlasil. Preto bol odvolaný a následne za pár dní prebehol predaj strediska Branč.

Pán primátor, tam sa poskytujú reštauračné služby v takej neprimeranej podobe? Že tam neboli hracie automaty, pizza? že tam boli nízke ceny jedál, služieb? Veď aj vy ste tam boli na spoločenských akciách, oslavách, posedeniach s politikmi,...     To len u známeho podnikateľa sa poskytujú primerané reštauračné služby?

Že hotel Branč nie je podľa vašich predstáv miesto kde by mali žiaci praxovať? A myslíte si že tých niekoľko sto žiakov si všetci nájdu k výkonu praxe nóbl reštaurácie, alebo v tých pár slušných podnikoch si majitelia vezmú xy žiakov?

 S praxou žiakov u súkromníka to tiež nebude tak jednoduché ako si predstavujú tí lajci s pravomocou. Súkromník totiž musí so žiakom preberať stanovené témy podľa plánu, dbať na dochádzku, na hygienu,.... A to pochybujem že bude. Ten bude rád ak žiak príde párkrát v týždni, roznesie mu pár pív, dáku pizzu, alebo bude u neho robiť SBSkara.  Potom nebuďte prekvapení ak vás niekde v reštaurácii príde obslúžiť čašník v šuštiakoch, šiltovke,... Tak to bude asi žiak SOŠ Senica.

Momentálny stav je asi taký, že všetko zariadenie hotela a učební sa prenáša na SOŠ Senica. Mám taký pocit že tým zastaralým, aj 20-ročným zariadením budú vybavené tie prekrásne, kvalitné priestory, ktoré nám tak sľubovali.  Musím však povedať aj to, že VUC Trnava zatiaľ po finančnej stránke vychádza škole v ústrety. Ja som však presvedčený, že lukratývne priestory hotela škole len ťažko vynahradia.

A hotel? Údajne ho noví majitelia stále nevyplatili, nakoľko sa plánujú súdiť s VUC Trnava. Dôvod by mal byť začatá stavba polyfunkčného domu zo stany od kultúraku, o ktorej predtým vôbec nebola reč.  No ktovie, možno vetko ide podľa plánu.

Priebežne budem informovať.

Obrázok   

Obrázok

Obrázok

 

 

       Obrázok  Takto, takto odchádzajú hrdinovia !!!   S PLNOU PARÁDOU!                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poslanci TTSK schválili predaj budovy bývalého hotela Branč v Senici

 Kraj predá nehnuteľnosti za takmer 135 miliónov

 O prebytočný majetok župy bitka nebola

 

 

 

 

 

 

8. 8. 2009

Hotel Branč II.

 Začiatkom tohoto roku mi jedna osôbka tvrdila, že do hotela Branč nemohlo VUC Trnava  investovať , nakoľko budova síce patrí VUC, no pozemky pod hotelom sú stále nevysporiadané. Je tam vraj aj neznámy vlastník.                                                                          Hotel bez zdrojov na opravy pochopiteľne nevizeral lákavo. Preto sa vedenie Senice priklonilo k variante, aby hotel bol radšej odpredaný a novým vlastníkom zrekonštruovaný. (Aby nešpatil centrum.)

Nejde mi ale do hlavy, ako to že VUC v tých pozemkoch videla taký problém a Senica ich môže  aj odpredať, či prenajať.

Neviete niekto aký je stav pozemkov pod hotelom Branč? 

 

Zo zasadania MZ Senica -

- Návrh na: a/ uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemku, s dobou trvania nájmu do 31.3.2024 so spoločnosťou J&R partners 2, s.r.o. b/ odpredaj časti pozemku p.č. 30/1 „E“ register k.ú. Senica.

Návrh predkladá primátor mesta. RNDr. Parízek: Je to pod hotelom Branč, na 15 rokov, druhý variant je odpredať tento pozemok, ja by som teda odporučil, variantu radšej prenajať dlhodobo tento pozemok z niekoľkých dôvodov,

1) momentálne prebieha proces kúpno-predajnej zmluvy medzi vyšším územným celkom a firmou J&R partners o odkúpení hotela Branč,

2) my sme pripravili projekt riešenia námestia, my berieme až od autobusovej stanice až po cintorín, ale na projekt môžeme mať iba obmedzený balík peňazí 70 mil. Sk, tým chcem povedať, že nemôžeme urobiť nejaký veľký záber a z našej strany bude zaviazať zmluvných vlastníkov budov, pozemkov, ktoré súvisia s našim námestím, aby budovali priestory okolo svojich prevádzok v súlade s našou koncepciou námestia a ako viete J&R partners je Heňo Ravas a Jano Jurica a dnes nemohli tu byť, kúpili starú poštu a veľmi si vážim to, že ju prerobili, dobre viete, že tu sme dlhé roky o to bojovali, aby to prerobili, majú Eurodom a chcú riešiť aj parkovací systém vzadu a chcú kúpiť aj Branč, samozrejme my sme s nimi dlhodobo a stále s nimi rokujeme, pretože chceme, aby tam boli zachované prevádzky, služby a chceme aj v ostatných objektoch, ktoré vlastnia, boli prevádzkované služby, ale viazané aj na našu učňovskú školu, poprípade chceme potom s nimi dorokovať ešte možné prepojenie aj s domom kultúry s tým, že ak by sa tam vybudovalo bývanie, aby to mohlo fungovať zároveň ako kongresové centrum, takže sú určité možnosti, ktoré by sme mohli zosúladiť a z toho dôvodu sa mi zdalo optimálne riešiť nájomný vzťah na 15 rokov a samozrejme prvá vec, či áno a druhá za akú sumu na m2, nech sa páči, otváram diskusiu. Ing. Wágnerová: Ja iba za seba hovorím, ja by som bola za prenájom.

RNDr. Parízek: Zakiaľ to nemajú na LV je to jednoduchšie, aby sme sa stále bavili o prenájme. Ing. Cibula: Keď si pozerám ten návrh na prenájom alebo na odpredaj tak v prenájme je zakomponovaná aj parcela 642/1, v odpredaji nie, momentálne zo správy hlavného kontrolóra je jasné, že tieto pozemky i tak už sú tejto firme prenajaté na 5 rokov, čiže ja by som bol aj za odpredaj pod budovou, ale dobre, keď bude prenájom, bude prenájom pod budovou, ale nepredlžoval by som zatiaľ prenájom z parcely 642/1 pokiaľ nebude presne známe aký je -18- zámer a či sedí ten zámer s tým našim zámerom námestia.

RNDr. Parízek: Dáme to do podmienok. Ľ. Béreš: Pokiaľ to nepredávame, nech tam beží prenájom. Ing. Cibula: Ja sa pýtam, prečo ho máme teraz predlžovať na 15 rokov. Ľ. Béreš: Prečo, veď prenájom môžeme zrušiť, aby oni mohli investovať, mali istotu že to tam je ich, aby mohli požiadať o úver, to sú aj pozemky, pokiaľ tam pôjdu prestavovať, tam musí byť minimálne dlhodobý nájom.

 

Mgr. Sadloň: Ja si myslím takisto, že prenájom nie je optimálne riešenie, pretože jednak nemôžu rozhodnúť aj v prípade, čo sa týka mesta, myslím si, že predať pozemok, o ktorý je prejavený záujem môžeme za 10-15 rokov, ja som za prenájom.

RNDr. Parízek: Bavili sme sa o systéme prenájmu, tzn. ja by som to rozdelil do dvoch častí, prvá, dal by som hlasovať za prenájom na 15 rokov a druhý krok by sme dali potom hlasovať cenu prenájmu za m2.

Mgr. Krajči: Faktická pripomienka p. primátor, rozmýšľame čo s tým spravíme, ja len k procedúre chcem povedať, predkladáš to ako materiál bez komisie a bez mestskej rady, neviem či to tak horelo, alebo sa to nestihlo do rady prerokovať.

RNDr. Parízek: Nestihlo sa to prerokovať, pretože my sme dosť rýchlo tlačili, pôvodná predstava bola tá, že budeme robiť v súlade s námestím, kde máme všetky naše pozemky , ale nám sa to finančne do toho nezmestí, tak teraz hľadám spôsob ako budúci, aj existujúci vlastníci, aby som ich dotlačil do toho, aby začali budovať v súlade s našimi zámermi a toto bude z našej strany podmienka ak to budú mať prenajaté, aby to bolo v súlade s našimi zámermi, celý štýl budovania celého stredu, aby mal určitý ráz. Ľ. Béreš: Ja sa tiež v podstate hnevám, keď príde materiál na poslednú chvíľu na zastupiteľstvo, ale teraz sa chcem zastať, skutočne buďme radi, že sa vôbec niekto našiel, že Branč kúpi, to je prvá, až tak sa za tým ľudia nehnali, buďme radi, že tam chcú niečo robiť, že tam chcú investovať a jedinou podmienkou pokiaľ je to naše, je to, že môžeme im konkrétne povedať čo si želáme a nech majú pocit istoty, že to majú prenajaté a vložiť do toho peniaze, aby to vybudovali podľa našich predstáv. Jednoducho myslím si, treba dať hlasovať o cene prenájmu a v prvom rade o prenájme.

RNDr. Parízek: Ak dovolíte predložil by som prvú časť, iba kto bude za prenájom, v prípade, že prejde dám hlasovať o cene prenájmu, kde každý môže dať ešte pozmeňujúci, doplňujúci návrh za cenu na m2. H l a s o v a n i e: prítomných 21 poslancov, 19 za, 2 sa hlasovania zdržali.

RNDr. Parízek: Je tu návrh, aby prenájom bol 1 €/m2/rok, nech sa páči, očakávam pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Mgr. Krajči: Keby to bolo 1 €, tak si to môžete napočítať, to je cca 1600 m2 spolu a na 15 rokov by to -19- bolo 759 tis. Sk a keby to kúpil tak je to 2.530.533,-Sk, čiže je to trošičku taký skok, tá čiastka by mala byť vyššia. Ing. Wágnerová: Ja si myslím, že je tá čiastka primeraná, pretože jednoducho nie je to jeho, bude to musieť robiť podľa našich predstáv, bude investovať do nášho majetku a aj tak keď to bude chcieť kúpiť bude musieť za to dať tie 2 mil.Sk.

RNDr. Parízek: Navrhujem takúto vec, možno to bude kompromis aj s tým, čo Ondrej chce, že by sme tam dali 1 € za m2 na rok s tou podmienkou, aby realizáciu terénnych úprav a terénnych prác, tzn. toho okolia zosúladil s ideovým návrhom riešenia námestia, toto keď zadáme musí v súlade s týmto robiť a dopĺňať podľa našich predstáv, čiže bude tam doplnená tá podmienka.

H l a s o v a n i e: prítomných 21 poslancov, 21 za.

Bolo prijaté u z n e s e n i e č. 16/09/L s c h v a ľ u j e a/ uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemku uzatvorenej dňa 12.2.2009 s dobou trvania nájmu na 15 rokov do 31.3.2024 so spoločnosťou J& R partners 2, s.r.o., Hviezdoslavova 1585/1A, Senica, IČO: 43941346 na časť pozemku p.č. 30/1 ,,E“ register k.ú. Senica s výmerou 945 m2 ( evidenčná parcela č. 641 ,,C“ register ) a časť pozemku p.č. 642/1 ,,C“ register k.ú. Senica s výmerou 735 m2 za cenu 1 € / m2 / rok s podmienkou, že prenajímateľ zrealizuje terénne úpravy v súlade s ideovým zámerom riešenia projektu „ Nové Námestie“. Presnú výmeru a čísla parciel určí GP. Zároveň poveruje primátora k podpísaniu dodatku k Zmluve o nájme pozemku

 

 

 

 

 

http://zahorie.regionoviny.sk  
August 11, 2011

REKONŠTRUKCIA HOTELA BRANČ

Mnohí spoluobčania mesta Senica si iste pamätajú hotel Branč, ktorý stál uprostred centra mesta hneď vedľa domu kultúry. V tomto hoteli sme mali možnosť dobre sa naobedovať, posedieť v kaviarni pri dobrej kávičke, vo vinárni pri dobrej muzike si zatancovať, ba návštevníci nášho mesta si mohli oddýchnuť aj v lôžkovej časti hotela, ktorá mala niekoľko izieb na ubytovanie. Ale čas spravil svoje, hotel začal postupne chátrať, ako zanikol podnik Reštaurácie Senica, začalo sa postupné rozkrádanie majetku hotela a ostala tzv. Ruina hotela Branč. Na pohľad zvonku hotel nevyzeral zdevastovaný, ale vo vnútri sa nám naskytol pohľad, ktorý by sa nepáčil ozaj nikomu. Šance zrekonštruovať hotel sa chopili podnikatelia v meste Senica (nechcú byť menovaní) a začala sa veľká rekonštrukcia hotela. Postupne sa vymenili všetky okná za plastové, zrekonštruovala sa celá elektroinštalácia hotela, vymenila sa celá kotolňa a hotel začína mať svoju fazónu. Po rekonštrukcii bude uvedená stavba slúžiť ako nákupné centrum, kde si budú môcť návštevníci tak isto posedieť v reštaurácii, v kaviarni, ale tak isto v hornej časti bude ubytovacia časť so 14 izbami s dvomi lôžkami a prísteľkou. Rekonštrukciu plánujú dokončiť v októbri tohto roku. Kapacita nákupného centra je takmer 80% už obsadená firmami, ktoré si už vopred nahlásili prenájom jednotlivých miestností a budú tu mať svoje obchodíky. Viac informácií o prenájme sa môžu občania dozvedieť na www.centrumbranc.sk. Marian Mesíček

 

 

 

 

 


 

 

 6. 9. 2012     http://zahorie.sme.sk

 

Kraj sa musí o peniaze za bývalý hotel súdiť

Kupujúci sa dostal do úpadku a dohodnuté splátky za budovu bývalého hotela prestal platiť.

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj dostal za budovu bývalého hotela Branč v Senici namiesto milióna zatiaľ len asi 200 tisíc eur. Predaj budovy schválili krajskí poslanci ešte pred štyrmi rokmi, kupujúci sa medzitým dostal do úpadku a dohodnuté splátky prestal platiť. Kraj si u úpadcu uplatňuje pohľadávku približne 800 tisíc eur, veriteľský výbor navrhol uspokojiť pohľadávku len do výšky 50 percent. Samospráva sa teda obrátila na súd.

,,Zmluva bola štandardná, boli dohodnuté splátky. Ten, kto kúpil, vyhlásil úpadok, veriteľský výbor pripravil reštrukturalizačný plán, s ktorým sme nesúhlasili, boli sme však prehlasovaní. Podali sme námietku na súd, súd už rozhodol v náš prospech. Teraz beží odvolacie konanie a ja som presvedčený, že naša pohľadávka bude uspokojená na sto percent,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Kraj sa podľa neho z tohto prípadu poučil, predaj nehnuteľností na splátky už podľa Mikuša nie je možný.

,,Návrh na prevod majetku pôjde až vtedy, keď budú peniaze na našom účte,“ dodal. O predaji bývalého hotela Branč rozhodli trnavskí krajskí poslanci ešte pred štyrmi rokmi, budovu kúpila spoločnosť Realitný fond Hniezdne. Dnes je z bývalého hotela v centre Senice moderné obchodné centrum.

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Test, just a testTest, just a test

(hottrasy, 7. 5. 2017 9:14)

free real estate wordpress responsive theme

(QuentinFag, 12. 1. 2017 2:23)

this is the most apropriate place to publish my article. So if it's a mistake then delete this topic - SENICA NAHLAS - on-line ulozisko suborov a zaloh - Senica - hotel BRANC.

I’ve put together a list here of the top 12 WordPress books you should definitely check out if you want to improve your development skills and generally get more familiar with the CMS. It’s a diverse mix here of books for true-blue beginners, the intermediate set, and those with advanced skills. I’m presenting them in no particular order because I think they all have something to offer — whether it’s distilling WordPress into the simplest terms or delving into the nitty-gritty of PHP. <a href=http://county-yangu.com/default/blog/index.php?action=profile;u=938805>themeforest - realia v.2.8.11 - responsive real estate wordpress theme </a>This is a comprehensive essential guide to WordPress security written in a light style, which converts learning a really serious topic to an enjoyable read. It is packed with copy-paste solutions to security to suit all levels of security know-how. Just as WordPress is used by a broad spectrum of website owners, with varying degrees of security know-how, so WordPress 3 Ultimate Security is written to be understood by security novices and web professionals alike. <a href=http://viromteh.ru/forum/index.php?action=profile;u=76438>wordpress theme youtube </a>

Luster Vintage is a real estate portal presented in a vintage style. Real estate classifieds wordpress theme looks awesome with vintage properties photos. It is a commercial real estate wordpress theme. <a href=http://bbs.greenjn.cn/space-uid-44489.html>wordpress theme yoga </a>You can build a e-commerce/shop using the WooCommerce plugin without any problems, because the theme is WooCommerce ready wordpress real estate crm. And you can also create a multilingual portal, it is integrated and works perfect with WPML Multilingual Plugin wordpress real estate templates idx. <a href=http://xingtanren.com/bbs/home.php?mod=space&uid=603584>wordpress theme yoko </a>

Read more - real homes v 1.6 wordpress real estate theme
<a href=http://bbs.yulinwang.com/home.php?mod=space&uid=131675>inkthemes - home builder v.1.2 - wordpress real estate theme</a>

Hotel Branč

(odkaz pre neznámeho čitateľa(či teľa?), 11. 9. 2010 19:01)

Nepamätám si,že by sme si niekedy potykali.Neobhajujem ľudí zo samosprávy ani ich osobné záujmy,ale neznášam ľudí typu ako ste vy!Ak ste boli pri priebehu odpredaja hotela,prečo ste neotvorili ústa vtedy?Alebo je lepšie počkať,aspoň bude o čom písať...však?Osobne si myslím,že ste jednoducho neschopný a zakomplexovaný človek(je mi vás ľúto)...ešte dodám,podľa počtu chýb máte predpoklad "úspešnosti"v budúcnosti vysoký!!!

odkaz pre neznameho autora

(citatel, 7. 9. 2010 23:09)

Zaudol si poznamenat co ti nesedi na obsahu textu. Ake fakty ti nesedia. Blaboces do neznama bezcielnu kritiku. Viem ako prebiehalolo za samotnym predajom hotela. Chamtivost ludi v samosprave a osobne zaujmi. Ak chceli udrzat prevadzku hotela mohli to riesit aj prostrednictvom projektu - eurofondov. Ale tie vypracuju len na to , co im vyhovuje a z coho im sype.

Hotel Branč

(neznámy autor, 7. 9. 2010 19:10)

Chcem len v krátkosti reagovať na autora článku-treba si zistiť najprv FAKTY a nie šíriť svoje úvahy!S pozdravom ...A mimochodom autor sa "zabudol"podpísať

Takto

(JANO senica, 24. 9. 2009 23:54)

Takto sa vždy vládlo v Senici. Škoda ,že po každej revolúcii nastupujú nový maskovaní klamári.Dubček im postavil fabriku .Už ju zničili.Myslia si ,že na nich nepríde. Ale príde súdruhovia-teraz páni.Keď nie na Vás ,tak na Vaše deti.Tomu ,čo ste pripravili ,ani oni neuniknú.

hlas ludu

(Discus, 3. 7. 2009 16:20)

a prečo si dal preč tu krasnu fotku z vítaním poslancov??? prečo nesmie byť na tejto stranke? hádam ti už niekto zakázal uvadzať isté fakty?vari sme sa vratili späť do čias sociku? kde ze je sloboda prejavu??